- Nei til privatisering

Med fjerdeplassen på lista er Tone Sønsterud kampkandidat for Arbeiderpartiet i Hedmark.

Lokale spørsmål:

1. Hvilke sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Samferdsel.

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark og eventuelt hvorfor?

- Er for frivillig sammenslåinger.

Ja til bompenger

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger?

- Ja, RV2 og RV3.

4. Er du for eller i mot et Innlandsuniversitet?

- For.

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- Jeg mener det er nødvendig å rullere rovviltplanene, både for å vurdere sonen og for eksempel grenseulvproblematikken

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Solidaritet, en sterk offentlig sektor, arbeid til alle og arbeidstakernes rettigheter, likestilling.

Nei til privatisering

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Mot privatisering.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- De som står for en politikk som har de samme verdiene som AP.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- SV og Sp.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp.

Listetopper i Hedmark