Tømmerbil på Sander stasjon

  • Tog går sakte forbi tømmerbil

    Togtrafikken passerer den haverete tømmerbilen på Sander Stasjon med lav hastighet, Det er to spor på stedet der hengeren ligge. Tømmeret må fjernes fra hengeren før den kan flyttes fra sporet.

  • Tømmerbil sperrer toglinja

    En tømmerbil står fast på jernbaneovergangen ved Sander stasjon i Sør-Odal. Bilen gjorde et mislykket forsøk på å snu i området jernbaneovergangen. Jernbaneverket sender ut folk for å se om de kan sende tog forbi stedet i et tilstøtende spor.