Har ikke råd til å fylle psykiatrisenger

Den nyoppussede akuttavdelingen på Distriktspsykiatrisk senter på Gjøvik ble åpnet i dag, men det er ikke penger til å fylle sengene med pasienter.

Liv Hammerstad

Avdelingsoverlege Liv Hammerstad gleder seg over flotte lokaler, men synes det er trist at de ikke har penger til å fylle plassene.

Foto: Jorun Vang / NRK

Oppussing og en planlagt utbygging vil koste 67 millioner kroner, men på grunn av innsparinger i psykiatrien vil det ikke bli råd til å fylle alle sengene med pasienter.

– Det er en stor dag for oss, men det er et stort skår i gleden at vi står med ledige senger. Det er trist og tungt at vi står med plasser som det er behov for, men som det ikke finnes penger til å fylles, sier avdelingsoverlege Liv Hammerstad.

Har ikke penger

Samme problem har de på Hamar da det nye distriktspsykiatriske senteret åpner i april. Sykehuset Innlandet skal spare 21 millioner kroner. Noe som betyr at nye DPS-bygg til 300 millioner kroner over hele Hedmark og Oppland har 36 ledige senger som de ikke får brukt.

(Saken fortsetter under bildet)

DPS på Gjøvik

DPS på Gjøvik har ikke penger til å fylle alle sengene som det er behov for.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Distriktspsykiatrisk sentrer er en del av regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse. Sentrale institusjoner skulle bygges ned og folk skulle få hjelp nærmere hjemme.

I Hedmark og Oppland kom det 300 millioner kroner til nybygg og oppussing. I løpet av året skulle fem DPS'er være i full drift. Nå blir det drift på sparebluss samtidig som fagmiljøene ved Reinsvoll og Sanderud bygges ned.

Må skrive ut pasienter for tidlig

– Man kan jo lure på om det har gått for fort. Det er derfor vi sier at overføringene til DPS'ene må bremses ned. Sentralsykehusene må ha penger til å gjøre jobben til DPS'ene er klare, sier divisjonstillitsvalgt for overlegene, Svein Martin Luth.

For mens det kom penger til bygging, kom det ingen ting til omstilling. Luth er bekymret når han nå ser at det ikke er råd til å fylle de nye lokalene med pasienter.

– Problemet med at det er så få senger totalsett innen akuttpsykiatrien er at man må skrive ut pasienter før de er klare eller man overfører de til DPS'ene som ikke er klare til å ta imot de.

Flere saker fra Innlandet