Frykter nye ulvangrep - nå holder Tollef kyrne hjemme

RENDALEN (NRK:) Etter flere ulveangrep har Tollef Lau tatt kyrne hjem fra beite to måneder før tida. Myndighetene mener ulven som holder til i området er så viktig, at det ikke kan åpnes for ulvejakt.

Tollef Lau

HJEMME IGJEN: Da ulven angrep for tredje gang valgte Tollef Lau å ta dyra ned fra beite. Fylkesmannen mener avgjørelsen om å ta ned dyra er riktig og står fast på sitt nei til felling av ulv i beiteområdet som ligger utenfor ulvesona.

Foto: Mats Sparby / NRK

Sommerbeite til Tollef Lau ligger utenfor ulvesona, men nær et område der et ulvepar har revir.

Tre ganger på tre uker denne sommeren har ulv angrepet storfebesetningen. En kalv ble skadet og to så alvorlig at de måtte avlives.

Bonden har søkt om fellingstillatelse eller flytting av rovdyret, men fått avslag. Før helga ble han selv vitne til at ulv jaget flokken. Da fikk han nok og brukte natta til å ta dyra hjem til gården.

– Det er et veldig dårlig alternativ, men det er det eneste. Man ser hvor stressa og redde dyra blir. De hadde det ikke godt, sier Tollef Lau.

Verner ulven

Ulv merket i Engerdal

BEDØVD: Hanulven ble merket og flyttet i november 2019, etter å ha angrepet tamrein i Elgå.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Selv om angrepet har skjedd utenfor ulvesona, vil ikke myndighetene åpne for jakt i område.

Begrunnelsen er at hannulven i reviret blir sett på som svært viktig, for å hindre innavl i den norske ulvebestanden. Flere ganger har Fylkesmannen og Miljøverndirektoratet avslått søknader om å felle ulven.

– Dette er en finsk-russisk innvandrer som er viktig for forvaltningen av norsk ulvebestand. Derfor ønsker vi ikke at den skal felles, sier avdelingsdirektør hos fylkesmannen Innlandet, Øyvind Gotehus.

I fjor høst angrep hannulven tamrein i Elgå i Engerdal. Istedenfor å skyte ulven, ble den bedøvd og flydd med helikopter til Kongsvinger, 30 mil unna.

Kalv med bittskade i låret

BITTSKADE: Denne kalven ble bitt i låret av ulv.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

I vår fant den ei ulvetispe i Deisjøreviret i Åmot og slo seg til der. Deisjøreviret ligger helt nordvest i ulvesonen, og omfatter også noen arealer utenfor ulvesona, i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner.

Den norske ulvestammen er basert på fem ulver. Dette kan bli den sjette dersom den formerer seg. Derfor er den ansett som svært viktig.

– Vi vet ikke om ulveparet har fått valper denne våren, men lite tyder på det, sier Gotehus.

Mener ulven får forang

Tollef Lau

BAK STRØMGJERDE: Kyrne går nå på inngjerda jorder hjemme på gården.

Foto: Mats Sparby / NRK

Etter at den finsk-russiske ulven begynte å lage trøbbel for Tollef Lau begynte han med døgnkontinuerlig overvåking av kuflokken sin.

Men det hjalp ikke, ulven fortsatte å jage og angripe kyrne, selv om han holdt vakt i nærheten.

Meningen var at dyra skulle gå på utmarksbeite til september. Nå går de istedenfor på et inngjerdet område hjemme på gården.

– Utmarksbeite er en ressurs som jeg er avhengig av. Det er også viktig for dyrevelferden. Man må ta vare på den muligheten og ikke la rovdyra få rangen i alle tilfeller. Spesielt ikke utenfor ulvesona, sier Tollef.

Nå går dyra og beiter på jorder som egentlig skulle vært brukt til å dyrke korn.

Miljødirektoratet avgjør

Bondelaget reagerer på at ulven ikke blir fjernet fra beiteområdet i Rendalen. De har sammen med Naturbruksalliansen klaget på fellings-avslaget.

– Dette er et dyr som absolutt bør fjernes fra beiteområder, sier Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag.

Gjems mener det ikke bør være tvil i denne saken, fordi angrepene har skjedd utenfor ulvesonen. Fylkesmannen sier at ulveparet holder seg innenfor ulvesona det meste av tida, og holder fast ved sitt nei til felling.

Klagen er derfor sendt videre, og nå er det opp til Miljødirektoratet å avgjøre hva som skal skje med ulven. De bekrefter at de har mottatt klagen, men at saken ikke er behandlet enda.