SV-ordfører ville boikotte TV-aksjonen på grunn av ulv, men ble nedstemt

Tolga-ordfører Bjørnar Tollan Jordet fikk ikke med seg kommunestyret på boikott av høstens TV-aksjon. Dermed blir Tolga første kommune i Nord-Østerdal som sier ja innsamlingsaksjon til WWF.

Bjørnar Tollan Jordet

TAPTE: Tolga-ordfører Bjørnar Tollan Jordet (SV) ville at Tolga ikke skulle være med på TV-aksjon i høst, men ble nedstemt av sine egne.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Det endte med nederlag for SV-ordfører Bjørnar Tollan Jordet, i saken om Tolga skulle være med i høstens TV-aksjon. Kommunestyret sa ja med åtte mot sju stemmer.

Arbeidets Rett omtalte saken først.

Tolga er den første kommunen i Nord-Østerdalen som har vedtatt å gjennomføre TV-aksjonen denne høsten.

Intern uenighet i SV

Med på flertallet var hele SV's gruppe på fire i kommunestyret - de ville ha TV-aksjonen.

Det var SV's Kjell Dalløkken - partikollega av ordføreren, som la fram forslaget som fikk flertall.

SV's gruppe diskuterte saken med ordføreren på forhånd.

Dalløkken sier han forstår ordførerens forslag om å si nei til TV-aksjonen, fordi dette har vært diskutert med andre ordførere i Nord-Østerdal.

Det viktigste for meg er målet for TV-aksjonen, sier Kjell Dalløkken.

Han er klar på at WWF er en omstridt organisasjon, men sier den har vist at den kan få gjennomført tiltak, når det gjelder å jobbe for et bedre miljøet.

-Kampen mot plast i havet er en stor miljøutfordring, som det ikke er enkelt å få andre til å ta fatt i, sier han.

SV-ordfører Bjørnar Tollan Jordet fikk flertallet i kommunestyret mot seg, men sier han kan leve med det.

Innsamlingsrådet i NRK har lagt seg på en linje som ikke er i tråd med intensjonene til TV-aksjonen og som ekskluderer mange i distriktene fra den store nasjonale dugnaden, sier ordføreren.

Han poengterer at det ikke er noen som kritiserer formålet i årets TV-aksjon..

Kritikken går på innsamlingsrådet i NRK, som har valgt at WWF skulle få årets TV-aksjon, sier Tollan Jordet.

Beste søknaden

Sekretær i innsamlingsrådet i NRK, Erik Skarrud har flere ganger måttet svare på kritikken mot at WWF fikk TV-aksjonen i høst.

Rådet mente i fjor at Verdens naturfond hadde den aller beste søknaden, når det gjelder en av vår tids største miljøutfordringer, sier Skarrud.

Erik Skarrud

BESTE SØKNADEN: innsamlingsrådet i NRK mente at WWF hadde den beste søknaden til høstens TV-aksjon, sier sekretær Erik Skasrrud.

Foto: Kim Erlandsen / NRK

Han viser til at WWF la fram en rekke konkrete prosjekter, der målet er å bidra til å rense havet for plast.

– Målet er å gi 900 000 personer i sør-Øst-Asia et bedre liv, sier innsamlingsrådets sekretær.

Nei i flere kommuner

13 kommuner i landet har til nå sagt at de ikke støtter årets TV-aksjon.

Pengene fra årets TV-aksjon går til Verdens naturfond (WWF) og kampen mot plast i havet.

Flere kommuner i Østerdalen har for lengst vedtatt å ikke støtte aksjonen. Grunnen er WWF sitt syn på rovdyr. Samme vedtak er gjort i kommuner i Nordland og Trøndelag.

I Lesja kommune har ordfører Mariann Skotte fra Senterpartiet fått hard medfart i sosiale medier, etter at kommunen sa nei til å gjennomføre TV-aksjonen denne høsten.

Torsdag kveld bestemte også politikerne i Folldal seg for ikke å støtte tv-aksjonen. Ordfører Kristin Langtjernet fra Arbeiderpartiet mener det er en riktig avgjørelse.

Hun sier årsaken er WWFs syn på ulv.

– Vi er en landbruksregion med utmarksbeite og sau, og det har påvirka vår avgjørelse i denne saken, sier Langtjernet.

UTÅLMODIG; Ordfører i Folldal, Kristin Langtjernet (Ap), er utålmodig og vil at staten nå kommer med løsning på forurensningen fra gruvene i Folldal. 15 år rer gått siden staten ble pålagt å rydde opp.

NEI: Ordføreren i Folldal vil ikke samle inn penger til WWF.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Os kommune lengst nord i Østerdalen skal avgjøre saken 25. juni. Sps ordfører Runa Finborud kan foreløpig ikke si noe om de kommer til å svare ja eller nei, på om kommunen skal være med i høstens TV-aksjon.