Tok tak i unge sosialhjelpsmottagere

Antall sosialhjelpsmottagere på Hedmarken økte så kraftig at forskere ble satt på saken. Nå har Stange redusert antall unge mottagere av denne type hjelp med 40 prosent.

Leder NAV-Løten, Kamilla Østli og leder NAV Stange Tone Strugstad Qviller.

TATT TAK: Leder i NAV Løten, Kamilla Østli, og leder av NAV i Stange, Tone Strugstad Qviller, har jobbet aktivt med å hjelpe unge sosialhjelpsmottagere i kommunene sine.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

NAV hyret inn Østlandsforsking for å finne årsaken til den store økningen. Fylkesmannen i Hedmark har bidratt med midler, data fra NAV-kontorene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten ble analysert og nå er rapporten klar.

– Vi har satset på tett oppfølging og god kartlegging veldig tidlig. Vi startet med aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere under 25 år og merker at det å stille krav til folk hjelper, forklarer leder i NAV i Stange, Tone Strugstad Qviller.

Økonomisk sosialhjelp er det siste sikkerhetsnettet vi har i Norge og at det bidrar til at folk som av ulike grunner havner i en vanskelig situasjon kan få hjelp.

At denne posten øker, kan si mye om samfunnet.

Vanskelig å forklare

Det var dessverre ingen helt tydelig trepunkts liste med tiltak Maria Røhnebæk fra Østlandsforskning kunne legge fram for NAV-lederne. Men mye kan spores tilbake til en ting.

– Når vi regnet på det statistisk så vi noen sammenhenger mellom nedgang i arbeidsavklaringspenger og at sosialhjelpen økte, sier forskeren.

På direkte spørsmål om strengere krav for å få arbeidsavklaringspenger har ført til at flere søker om sosialhjelp, er svaret altså «tja» i rapporten. I denne undersøkelsen er ikke mottakerne intervjuet og man vet dermed ikke om det er de samme personene som har fått «nei» til arbeidsavklaringspenger som har søkt og fått «ja» til sosialstøtte.

Derfor er det heller ikke de spørsmålene det er lett mest etter svarene på, men heller på hvordan man skal hjelpe sosialhjelpsmottagerne videre og tilbake i arbeidslivet.

Trengs forandringer

En annen som har jobbet mye med det rapporten gir råd om er lederen i NAV i Ringsaker.

– Vi hadde budsjettoverskridelser i størrelsesorden 5–6 millioner kroner i forhold til årsbudsjettet, så det var grunn til å gå løs på dette skikkelig, sier Roy Carstens.

Men hva kan grunnen til at så mange, unge mennesker kommer til NAV og ber om hjelp?

– Jeg tror ikke det har noe med alder å gjøre. De som kommer til oss er faktisk folk som trenger den hjelpen vi skal kunne gi dem. Vårt mål er at folk ikke skal gå lenge på sosialhjelp. Vi skal hjelpe dem videre til en verdig aktivitet som skole for de yngste eller arbeid, sier leder i NAV i Stange, Tone Strugstad Qviller.