Hopp til innhold

Togjubel i Hedmark

Arnfinn Nergård er strålende fornøyd med at Jernbaneverket vil ha togene på Rørosbanen og Solørbanen fra diesel og over på strøm så fort som mulig.

Arnfinn Nergård

GLEDELIG: Arnfinn Nergård har jobbet for elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen i en årrekke.

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Det viser at arbeidet vi har lagt ned ikke har vært forgjeves. Løsningene og argumentene som brukes nå har vi brukt i flere år, sier Arnfinn Nergård.

Han leder Jernbaneforum Rørosbanen Solørbanen som har stått på i flere år for elektrifisering av banestrekningene. I dag var han til stede i Oslo da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk overrakt rapporten med Jernbaneverkets anbefalinger.

Kan spare millioner

Jernbaneverket vil ha fortgang i arbeidet med elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen.

For skognæringa betyr dette mye.

– Det er billigere for oss å frakte tømmer med tog enn med bil. Det er snakk om en innsparing på flere millioner, sier Jo Petter Grindstad, som er næringspolitisk rådgiver i Glommen Skog.

Hedmark og Oppland leverer 40 % av alt tømmeret som avvirkes i Norge. Til nå har mye av tømmeret blitt frakta langs veiene til Sverige fordi jernbanen ikke har vært konkurransedyktig nok.

Driftsavbrudd på Dovrebanen har også vært et problem for næringa. Om Rørosbanen elektrifiseres vil det være mulig å rute trafikken dit ved problemer på Dovrebanen.

Viktig nasjonalt

Grindstad gleder seg over anbefalingene fra Jernbaneverket, og ser det som en delseier. Han husker tilbake til tida da det var snakk om å legge ned Rørosbanen.

Han mener rapporten er et stort steg i riktig retning for å få mer godstransport over på bane.

– Dette er mer enn et prosjekt for skogbruket. Dette er et nasjonalt prosjekt som sikrer stabil godstransport i Norge, sier Grindstad.

Beregninger Jernbaneforum har gjort viser at elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen vil bety en tredobling av kapasiteten for godstransport mellom Trondheim og Oslo.

Tør ikke ta seieren på forskudd

Rapporten med anbefalinger er nå levert Samferdselsdepartementet som skal bruke den i sitt arbeid med nasjonal transportplan 2018–2029.

– Rapporten er bedre enn hva jeg hadde turt å håpe på, sier Nergård.

Nå håper han politikerne bevilger penger slik at arbeidet kan starte så snart som mulig.

Grindstad i Glommen Skog sier rapporten er en delseier, men tør ikke ta for gitt at arbeidet med elektrifisering nå er i mål.

– Jeg har følt at jeg har stanget hodet i veggen mange ganger og veggen har stått støtt. Nå har vi fått en sprekk i muren. Vi kan ikke gi oss nå. Nå er det bare å fortsette. Dette er en sak vi skal vinne, sier Grindstad.