Togarbeid i hele november

Det vil ikke gå noen tog på Dovrebanen mellom Hamar og Eidsvoll i november. Stengningen var planlagt, men arbeidet med nytt dobbeltspor vil ta åtte dager lenger tid enn man har tatt høyde for.