Tjuveri av verktøy på Harestua

I løpet av natta har det vært innbrudd på byggeplassen for nytt omsorgssenter på Harestua. Det er stjålet verktøy for store verdier, ifølge politiet. Tips ønskes. Ta kontakt med Gran lensmannskotor, tlf. 02800.