Tilsynssak etter koronautbrudd

Statsforvalteren i Innlandet oppretter tilsynssak etter smitteutbruddet på Solgløtt bofellesskap i Gran. Ifølge OA har Statsforvalteren fått et anonymt varsel, som knytter smitteutbruddet på Solgløtt til arrangementet på Kulturlåven i Gran 26. mars.

Solgløtt er samlokalisert med Skjervum helse og omsorgsenter i Gran.
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK