Tillitsvalgt om epost: – Fylkeskommunen oppfører seg truende mot sine ansatte

LILLEHAMMER (NRK): Tillitsvalgt mener en epost sendt til rektor ved Lillehammer vgs etter et NRK-besøk er truende i språket. – Vi ville kun kartlegge hendelsesforløpet, svarer Oppland Fylkeskommune, avsender av eposten.

Fylkeskommunen

OMSTRIDT MAIL: Oppland fylkeskommunen ønsker at rektor ved Lillehammer videregående skole klargjør om NRK hadde anledning til å være i klasserommet.

Foto: Dag Kessel / NRK

Samarbeidsproblemene mellom ledelsen i Oppland fylkeskommune og enkelte tillitsvalgte har tatt en ny vending de siste dagene.

Etter at NRK Hedmark og Oppland 28. oktober besøkte et klasserom for å lage en reportasje, fikk rektor en mail fra fylkeskommunen om «uvedkommendes tilstedeværelse».

Debatt om ansattes ytringsfrihet

Flere ansatte tolket dette som et innspill på bakgrunn av debatten om idrettstilbudet ved Lillehammer videregående skole.

«Hvilke rutiner har skolen for andres (uvedkommendes) tilstedeværelse ved skolen?»«Ga skolens ledelse Holberg (læreren, journ anm.) tillatelse til dette?», var flere av spørsmålene i mailen.

Marit Juvem

REAGERER PÅ SPRÅKBRUK: Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Oppland, Marit Juvem.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Denne ordlyden er truende og autoritær, sier Marit Juvem, som er fylkeshovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Oppland.

– Det er ingenting i vegen for at media kan bruke klasserommet som kulisse for en reportasje, så lenge alle har gitt samtykke og ingen personvernhensyn står i vegen. Dette var en svært overraskende mail.

Kommunikasjonssjef Halvor Løkken i Oppland fylkeskommune sier at denne uttalelsen «må stå for hennes egen regning».

– Det må da være lov til å kartlegge et hendelsesforløp, det er det som er hensikten med denne henvendelsen til rektor. Jeg opplever ikke mailen som spesielt streng.

– Gjorde skolen feil i å la journalister komme til klasserommet?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Hensikten med henvendelsen til rektor er nettopp å kartlegge det. Såvidt vi har forstått, er det ikke kommunisert tydelig nok hva som var formålet med besøket, og det er i så fall kritikkverdig.

Ulike versjoner om klager

Torbjørn Ljones

FASTHOLDER SIN HANDLEMÅTE: Rektor ved Lillehammer videregående skole, Torbjørn Ljones.

Foto: Dag Kessel / NRK

Rektor Torbjørn Ljones sier at de har fulgt fylkeskommunens egne retningslinjer for håndtering av media, og avviser at de har gjort noe galt.

– Alle elever er over 15 år, alle ble informert om at NRK var på veg, alle har gitt samtykke.

– Men fylkeskommunen sier at foreldre har klaget?

– Verken jeg eller den aktuelle læreren har fått noen klager i det hele tatt.

Juridisk rådgiver Ola Selvaag, som sendte den omstridte mailen, fastholder at de har fått klager fra foreldre, direkte til fylkesrådmannen.

– For meg som jurist er det viktig å få fram at det er en rekke alvorlig personvernhensyn knyttet til det å ha gjester i et klasserom, enten det er journalister eller andre besøkende.

Blant de ansatte i fylkeskommunen har debatten bølget i det siste om ytringsfrihet og bruk av sosiale medier. Flere har pekt på det kuriøse i at stortingsrepresentant Hadia Tajik akkurat i dag er på Lillehammer videregående skole og snakker om nettopp ytringsfrihet.