Hopp til innhold

Tonnevis med gift renner fortsatt ut etter gruvedrift

15 år etter at staten slo fast at staten må stoppe forurensinga fra de gamle gruvene i Folldal, renner det fortsatt tonnevis med gift ut. En ny rapport har heller ikke løsningen.

STORE MENGDER KOBBER; det er fortsatt ikke klart hva slags tiltak som skal til for å redusere årlige utslipp av store mengder kobber til elva Folla i Folldal.

STORE MENGDER KOBBER: Det er fortsatt ikke klart hva slags tiltak som skal til for å redusere årlige utslipp av store mengder kobber til elva Folla i Folldal.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Gruveområdet i Folldal sentrum har Norges største gjenværende utslipp av tungmetaller i ferskvann.

Ordfører Kristin Langtjernet (Ap) er utålmodig. Hun krever en plan og penger i løpet av året.

Muligheter

I 2005 slo Miljøverndepartementet fast at staten måtte sørge for å stoppe forurensningen fra gruveanlegget som den sjøl eier.

Årlig renner det ut rundt 15 tonn med kobber i elva Folla. I tillegg renner det 10 tonn sink, 200 tonn jern og 1.000 tonn sulfat.

Vannet i store deler av elva er så forurensa at det ikke lever fisk der. For flere år siden ble det gjort ulike forsøk på å bedre vannkvaliteten i elva Folla.

Det ble forsøkt med kalking uten særlig hell.

Målsettingen er å kutte avrenningen av kobber med mellom 60 og 90 prosent.

I den nye rapporten kan kuttene bli på mellom 25 og 40 prosent. Kostnadene kan bli på oppimot 60 millioner kroner.

Mulig framtid for Folldal gruver
Forurensing og ødelagt natur ved Folldal gruver

Bildet viser hvordan direktoratet for mineralforvaltning ser for seg at området kan bli seende ut etter at gruvemassene er dekket til.

Dronefoto: Asplan Viak AS

Sensommeren 2020 startet Direktoratet for mineralforvaltning på nytt arbeidet med å se på tiltak for mindre avrenning fra det gamle gruveområdet.

Nå har rapporten kommet. Den legges fram for politikerne i Folldal torsdag denne uka.

– Vi har utredet ulike tildekkingsteknologier og renseløsninger både i Folldal og på Løkken i Trøndelag. Vi bygger på erfaringene fra disse arbeidene når vi skal utarbeide en helhetlig plan for Folldal.

Det skriver Ingeborg Solberg, seksjonsleder i Direktoratet for mineralforvaltning i Trondheim.

Ifølge Solberg kan de nærmere sommeren si noe mer om arbeidet med en plan for Folldal.

Kulturminner

Det er ikke bare forurensningen som skaper hodebry i Folldal.

For samtidig som at forurensinga skal bekjempes, skal kulturminnene bevares.

Riksantikvaren har slått fast at bevaring av kulturminnene ikke skal være til hinder for at forurensinga bekjempes.

Framtidshåp for Folldal gruver
Forurenset område ved Folldal gruver

Men konsulentfirmaet Asplan Viak, som har vært med å lage den nye rapporten, mener det kan bli et problem.

Folldal gruver er særlig sårbart for tildekking da hensynet til bevaring av området som industrielt kulturminne veier tungt. Særlig i de øvre delene av gruveområdet.

Trenger en plan

Ordfører Kristin Langtjernet er utålmodig. Hun vil ha konkrete tiltak mot forurensningen fra de gamle gruvene.

Men hun og de andre politikerne i kommunen får heller ikke nå noen endelig avklaring på hva som kan bli satt i gang, eller hva det vil koste.

Ordfører i Folldal, Kristin Langtjernet (Ap).

PLAN: Folldal-ordfører Kristin Langtjernet vil ha en helhetlig plan over hva som må gjøres med forurensningen fra nedlagte Folldal gruver.

Foto: Geir Olav Slåen

Folldals-ordføreren påpeker at det først ble fart i oppryddinga ved Løkken Verk i Trøndelag da det ble satt av penger på statsbudsjettet.

Hun mener en plan og penger må komme på bordet i løpet av året.

I februar diskuterte Stortinget forurensningen fra Folldals-gruvene.

Ansvarlig statsråd Iselin Nybø (V), i Nærings- og fiskeridepartementet, gjentok at hun forstår utålmodigheten i kommunen.

Men hun var også klar på at det ikke kommer noen statlige penger med det første til opprydding etter gruvedriften i Folldal.

SVs Karin Andersen har nå tatt opp saken i Stortinget. Hun spør ministeren om hun innrømmer at tildekking ikke er nok til å løse forurensinga.

Flere saker fra Innlandet