Prøver å redde Nycomed i Japan

Knut Storberget reiste i dag til Japan for å prøve å overtale eierne til å bevare Nycomed i Elverum. Fagforeningene frykter for helseberedskapen i Norge hvis legemiddelbedriften flyttes ut av landet.

Knut Storberget på Takeda Nycomed i Elverum

Knut Storberget er på vei til Japan for å prøve å overtale ledelsen i leggemiddelselskapet Takeda om å gå vekk fra forslaget om å legge ned legemiddelproduksjonen ved Nycomed i Elverum.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Knut Storberget på Nycomed-besøk

Storberget sier han vil prøve alt for å redde bedriften på Elverum. Han besøkte Nycomed tildigere i februar.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Jeg vet at det er mange slags utfordringer her, men jeg syns på vegne av alle som jobber på Nycomed at vi skal prøve alt for å redde bedriften. Det jeg forventer er å få lagt fram et budskap om at bedriften er leveverdig, sa Storberget før han satte seg på flyet mot Tokyo.

Med seg i kofferten har han et brev fra næringsminister Trond Giske, som på vegne av regjeringen prøver å overtale de japanske eierne om å gå vekk fra planene om å legge ned legemiddelproduksjonen på Elverum.

Står overfor mektige krefter

Storberget sier han er glad for at presidenten i legemiddelselskapet Takeda, som har milliarder i omsetning over hele verden, har satt av tid til å møte ham. Han håper budskapet fra regjeringen kan få eierne til å se fornuften av å bevare Nycomed på Elverum.

– Her er det snakk om en bedrift som har blitt drevet så godt i mange år og som har gode overskudd, sier Storberget.

Han håper å gi et klart uttrykk for at regjeringen ser viktigheten av godt samarbeid mellom Japan og Norge, og at dette er en teknologi og en virksomhet som bør ha base i Norge.

– Når Takeda sier at selskapet ønsker å gi noe tilbake til samfunnene de operer i, så er det at vi får beholde produksjonen av livsviktige varer, som for eksempel vaksiner, noe av det viktigste for oss, og det skal jeg fortelle ledelsen i Tokyo, forklarer Storberget.

Han legger til at han ikke hadde tatt turen til Japan hvis han ikke hadde et håp om å få ledelsen til å skifte mening, men innrømmer at han vet han står opp mot mektige krefter hvor det er pengene som rår.

En helsesøster forbereder en svineinfluensasprøyte

Fagforeningene frykter for helseberedskapen i Norge, hvis man blir avhengig av å kjøpe vaksiner fra utlandet.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Frykter for helseberedskapen

Fagforeningene er bekymret for den generelle helseberedskapen i Norge hvis Nycomed på Elverum blir lagt ned.

– Hvis vi mister egen legemiddelproduksjon, blir vi avhengige av å kjøpe vaksiner og medisiner fra utlandet. Hvis vi blir rammet av en pandemi vil det være mange som konkurrerer om å skaffe medisiner, da blir det selgers marked og vi vil bli utsatt, forklarer Trond Markussen, leder i NITO–Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon.

Han sier at flere legemiddelfirmaer i Norden og i Europa legger ned virksomheten, og sier helseberedskapen både her i Norge, men også i resten av Europa, allerede er i ferd med å svekkes.

– Hvis vi stiller oss i den situasjonen av vi har minimalt med kompetanse og produksjon av legemidler, da må vi i Norge være klar over konsekvensene, sier Markussen.

Markussen legger til at Folkehelseinstituttet allerede er i ferd med å legge ned sin produksjon av vaksiner.

Har fagforeningene i ryggen

Trond Markussen

Leder av NITO, Trond Magnussen, frykter helseberedskapen i Norge svekkes hvis Nycomed på Elverum legges ned.

Foto: Jan Johnsrud / NITO

Stortingsrepresentant Storberget sier han vil videreformidle bekymringen for helseberedskapen hvis Nycomed legges ned til de japanske eierne.

– Det er et nyttig innspill som jeg har drøftet med de tillitsvalgte. På lik linje som med mat er det viktig at vi er sikre på at vi har forsyninger av blant annet vaksiner når vi står i alvorlige pandemier, som vi jo har opplevd.

Trond Markussen i NITO synes det er flott at stortingsrepresentanten skal møte de japanske eierne av Nycomed. Han sier alle de seks fagforeningene er motivert for å opprettholde bedriften på Elverum, og håper det vil være et godt argument å legge frem.

– Og hvis Storberget kan fortelle ledelsen i Tokyo at man har et fantastisk kompetent og engasjert miljø på Nycomed, som har lyst til bedriftens beste og fortsatt utvikling, kan jeg ikke skjønne annet enn at de ønsker å opprettholde bedriften på Elverum. sier Markussen.

Han mener det vil være en vinn-vinn situasjon for ledelsen i Takeda og for Norge å fortsette produksjonen på Elverum.

– De tjener penger, vi trenger arbeidsplassene og legemiddelkompetansen, avslutter Markussen.

Storberget møter de japanske eierne av Nycomed den 21.februar.