Hopp til innhold

Tidligere sjefingeniør mener stenging av 14 bruer kan være unødvendig

Tormod Dyken var med på å planlegge Tretten bru. Ingen av de 14 bruene er bygd på samme måte, sier han.

Tretten bru drone -4

HYPOTESE: Den tidligere sjefingeniøren har en hypotese om hvordan Tretten bru kollapset.

Foto: Frode Meskau / NRK

Jeg tror ikke det finnes noen andre bruer i hele verden som er laget på samme måte.

Det sier Tormod Dyken, tidligere sjefingeniør i Vegdirektoratet. Han var med på å planlegge Tretten bru. Den kollapset på mandag, kun ti år etter den ble ferdig.

Portrett av tidligere sjefsingeniør i Vegdirektoratet, Tormod Dyken.

VAR MED: Tormod Dyken var med på å planlegge Tretten bru.

Foto: Statens vegvesen

Mange har klødd seg i hodet. Politiet etterforsker saken. Hvordan kunne det skje?

Tormod Dyken har en hypotese.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som omtalte saken først.

Materialene utvider seg i varmen

Tretten bru er en fagverksbru i tre, som sto ferdig i 2012.

Dyken mener det er viktig å se på hvordan brua skiller seg fra andre bruer.

Den er nemlig ikke en ren trebru, slik som de andre fagverksbruene i Norge. Den består av både stål og tre.

Det er to materialer som oppfører seg annerledes, spesielt når temperaturene endrer seg.

Tretten bru, ryddearbeid onsdag.

STÅL OG TRE: Her ser man et av knutepunktene hvor trebjelken møter stålbjelken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Stål utvider seg raskere enn tre, forteller Dyken.

– Da oppstår det en tvang. Altså at treverket må strekke seg for å følge med stålet i utvidingen.

Det kan skape små sprekker i knutepunktene. Jo flere ganger temperaturendringene skjer, jo større blir sprekkene.

Dyken tror at det er dette som har skjedd på Tretten bru. Sprekkene har vokst, og brua har blitt belastet over tid. Derfor raste den ti år etter den ble bygd.

En unik bru

Statens vegvesen bestemte seg for å stenge alle de andre fagverksbruene i tre tirsdag ettermiddag

Men disse er egentlig ikke bygd på samme måte som Tretten bru, forteller Dyken.

Det er ingen av dem som har den samme kombinasjonen mellom tre og stål.

Jeg tror ikke det finnes noen andre bruer i hele verden som er laget på samme måte.

Han mener derfor at det blir litt i blinde å skulle stenge de 14 trebruene.

Hvis min hypotese stemmer og blir bekreftet, så kan man åpne de andre bruene umiddelbart. Da har det ikke noe med hvordan de er bygget å gjøre.

Skoleveg ble omkjøringsveg: Rektor sjokkert over enkelte bilister

Rektor ved Brandval skole, Øystein Skoglund, foran Brandval bru
Rektor ved Brandval skole, Øystein Skoglund, foran Brandval bru

Allikevel kan han forstå at Statens vegvesen følger føre-var-prinsippet.

– Da har de gjort noe for å ikke havne i gapestokken hvis det skulle skjedd noe.

Les hva Innlandet fylkeskommune sier om de stengte bruene lenger ned i artikkelen.

Men hvis den tidligere sjefingeniørens hypotese viser seg å stemme – Burde ikke det blitt tenkt på da Tretten bru ble bygd?

– Burde ha reagert

Spenninger i knutepunktene er helt bagatellmessige enkeltvis, forteller Dyken.

Han forteller at de som planla og bygde brua var klare over hva de lagde. Det ble kjørt computeranalyser som skulle beregne kreftene i fagverket.

Men dette med temperaturendringer tror han neppe var med i en slik analyse.

For det skal litt til å tenke på at det kunne bli et problem, mener han.

Man har jo aldri hørt om det før, for det finnes ingen andre slike bruer.

Tretten-tirsdag

HYBRIDBRU: Tretten bru er unik. Den er bygget med en kombinasjon av stål og tre.

Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Til tross for at det var vanskelig å forutse at en kollaps kunne skje, føler den tidligere sjefingeniøren seg litt dum.

– Nå i etterpåklokskapen burde jeg kanskje ha reagert på det.

Han understreker også at dette er noe man ikke kan plukke opp under en inspeksjon. Sprekkene i dannes nemlig på innsiden av treverket.

Brua ble sist kontrollert i juni. Da var det ingenting som tilsa at den skulle rase kun to måneder senere.

Ble kontrollert i juni: Nå blir det intern gransking

Bro kollapset på Tretten i Gudbrandsdalen
Bro kollapset på Tretten i Gudbrandsdalen

Setter inn tiltak

Innlandet fylkeskommune har satt i gang tiltak etter at flere fagverksbruer i fylket ble stengt. Det opplyser de i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Brustengingen har nemlig ført til økt trafikk på omkjøringsvegene.

– Som følge av det har vi iverksatt trafikksikkerhetstiltak og vurderer fortløpende behovet for ytterligere tiltak.

Det sier seksjonsleder Alfred Gullord i Innlandet fylkeskommune i pressemeldingen.

Norsenga bru i Kongsvinger stengt.

STENGT: Norsenga bru i Kongsvinger er en av bruene som er stengt etter kollapsen på Tretten.

Foto: Ann-Kristin Mo

Det er foreløpig uklart hvor lenge bruene vil være stengt.

Politiet etterforsker fremdeles brukollapsen på Tretten. Det er fortsatt ukjent hva årsaken er.