Prosten fikk sjokk da han oppdaget "skjult" konto

Prost Sevat Lappegard fikk sjokk da han fikk vite at kirkevergen hadde en Visa- konto utenfor Fellesrådets kontroll som han blant annet krevde inn festeavgifter til.

Sevat Lappegard

Prost Sevat Lappegard fikk sjokk da han oppdaget kirkevergens

Foto: Linda Vespestad / NRK

Prost i Sør-Østerdal Sevat Lappegaard er en av de som vitner i saken mot kirkevergen som er tiltalt for grovt økonomisk utroskap og underslag.

– For lite penger

Lappegard fortalte at han hadde hatt en rekke møter med kirkevergen og andre i Stor-Elvdal om økonomi gjennom årene

– Gjennomgangsmelodien var at de hadde trange budsjetter, forklarte Lappegard, som i disse møtene påpekte at Stor-Elvdal hadde lagt store investeringer inn i driftsbudsjettet.

– Jeg påpekte hele tida at de hadde ikke utnyttet inntektsmulighetene som lå i innkreving av festeavgifter. Det dreide seg om 200.000-300.000 kroner årlig, forklarte Lappegard.

Den tiltalte kirkevergen krevde inn festeavgifter som ble satt på en konto utenfor Fellesrådets kontroll.

– Det kom som en enorm overraskelse at denne kontoen fantes og at det går an å tenke at en skal kreve inn penger som ikke er regnskapspliktig. Det kom som et sjokk at det det fantes en konto som ikke lå under Fellesrådet, sa Lappegard.

Visste ikke om utvidelse av kirkegård

  • Lappegard sa at de fleste fellesråd også har reglement som forhindrer at ansatte formidler salg av gravsteiner. Kirkevergen har innrømmet at han tok provisjon for å formidle dette.
  • Lappegard var også sterkt kritisk til at kirkevergen drev en stor barnehage omtrent på egenhånd. – Det er lånt penger til barnehagen som også er brukt til kirkelige formål, og det er brukt av barnehagens drift til kirka, forklarte Lappegard.
  • Han forklarte også at han opplevde personlig at Fellesrådets leder ikke visste om en større utvidelse av kirkegården på Koppang. Dette satt kirkevergen i førersetet på.

Alarmen gikk for Lappegard i 2009 da det skulle ansettes en person i forbindelse med en trosopplæringsreform i 2009.

Pengene ble ikke brukt til lønn selv om det var øremerkede midler.

– Dette er ikke lov, sa prosten i sin forklaring.

Han sa også at Fellesrådenes og Menighetrådenes økonomi ikke skal blandes.

Kirkevergen har innrømmet at det har "flyt" penger mellom ulike kontoer.

– Menighetenes konto er tomme. Det ble lagt stor flid i å lage fiktive regnskaper, sa Lappegard, som mener det er tragisk at kirkevergen har drevet denne "butikken med enorm innsats uten å ha ryggdekning for det.

Lappegard mener også at kommunens representant i Fellesrådet burde ha gjennomskuet hva som skjedde.

– Ikke beriket seg sjøl

Den tidligere kirkevergen har i retten gått gjennom bilag for bilag for å vise at han ikke har gjort for å berike seg sjøl, men at alt har gått til kirkelige formål.

– Det har vært viktig for meg. Ikke noe har forsvunnet fra systemet, sa han.

Han har også hevdet at de samme prioriteringene han gjorde ville blitt gjort uansett.

– Enten syns de det var greit, eller så har de sovet fullstendig i timen.