Terina-ansatte permitteres

47 ansatte ved Gilde sitt anlegg Terina på Tynset, blir permittert fra og med i dag.  

Terina på Tynset
Foto: NRK

De ansatte fikk beskjed i dag.  

Anlegget på Tynset har vært helt eller delvis stengt i snart en måned, etter at det ble oppdaget E.coli i sauekjøtt fra anlegget.

For lang driftsstans

Da Mattilsynet stengte anlegget, gikk de ansatte med på en ordning som innebar at de tok ut ferie og avspasering i den tida anlegget var stengt. På grunn av langvarig driftsstans, er ikke det lenger nok.

- Vi har ikke fått inn nye råvarer i den tida det har vært produksjonsstans, og vi har ikke lenger nok oppgaver til å sysselsette de ansatte, sier informasjonssjef i Gilde Region Øst, Sissel Norevik.

Har spekemat under produksjon

Å lage spekemat er en langvarig prosess og anlegget har i dag en del spekemat under produksjon, som blir tatt vare på. Derfor vil det fortsatt være noen ansatte på jobb i tida fremover.

- Det er rullerende permittering. De ansatte er delt inn i to grupper, og hver gruppe jobber annenhver uke, forklarer Norevik.

Har søkt om gjenåpning

Terina har søkt om å få gjenåpnet spekematproduksjonen, og i følge Norevik har bedriften fått muntlig beskjed om at søknaden er innvilget.

- Vi har ikke fått noen skriftlig beskjed enda, og vet ikke noe om når en gjenåpning vil skje eller hvilke betingelser søm følger med, sier Norveik.

Selv om anlegget blir gjenåpnet, endrer ikke det situasjonen med permitteringer.

- Det tar lang tid å komme tilbake til normal produksjon, etter så lang tid med fulle eller delvis produksjonsstans, sier Norevik.

Anlegget på Tynset produserer 1.500 tonn spekemat hvert år.

Flere funn av E.coli ved anlegget

Anlegget på Tynset ble stengt 3. april, etter at det ble funnet E.coli  i en sauekjøtt- råvare fra anlegget som blant annet brukes i kebab og morrpølse.

21. april ble det gjort enda et E.coli funn ved anlegget. Denne gangen i fenalår. Fenalårpartiet det ble påvist E.coli i, var en prøveproduksjon som ikke hadde blir lagt ut for salg.

I løpet av våren og sommeren skal alle ledd i produksjonen ved anlegget kvalitetssikres på en ny og bedre måte, for å unngå nye tilfeller av E.coli smitte.