Hopp til innhold

Tause om bispestriden

Ingen i Hamar bispedømme vil kommentere den pågående bispestriden, og domprosten reiser på studietur for å skape ro i bispedømme.  

Ole Elias Holck
Foto: NRK

Verken leder i bispedømmerådet Marit Tingelstad eller personalavdelingsleder Solveig Sem har noe å si om årsaken til at domprosten sendes på studietur og ikke kommer tilbake på jobben før Rosemarie Köhn har gått av i november.

- Vi forholder oss til den enhver tid sittende og fungerende biskop, er den knappe kommentaren fra Tingelstad.

Langvarig strid

Det er ingen hvilken som helst personalsak det er snakk om. Den dreier seg om topplederen, biskop Roesmarie Köhn og nestlederen, domprost Ole Elias Holck. Köhn vil ikke ha Holck som stedfortreder, selv om det i følge regelverket er domprosten som skal vikarierer for biskopen.

I følge Holck går striden mellom de to topplederne i bispedømme tilbake til bispejubileet i 2003.

 

Vi forholder oss til den enhver tid sittende og fungerende biskop.

Marit Tingelstad, leder i bispedømmerådet

 - Det var uenighet om hvordan ting skulle gjøres og ledes, sier Holck om striden rundt jubileet.  

Noe mer om hva som er årsaken til striden mellom de to er det ingen som vil si noe om. At det er snakk om vesentlig ulike teologiske syn hos domprost og biskop er det ingenting så langt som tyder på. Men etter det NRK Hedmark og Oppland erfarer skal det ha gått hett for seg i blant mellom de to lederne.

 

Rosemarie Køhn
Foto: NRK

 

Holck reiser på studietur

I går havnet striden hos Kirke- og kulturdepartementet. Holck mener egentlig han skal ha den jobben reglene sier han skal ha, men vil ikke lenger stå på sin rett og får dermed innvilget studiepermisjon fra departementet.

Ekspedisjonssjef Ole Hermann Fiksnes i Kultur- og krikedepartementet svarer slik på spørsmålet om hvorfor det ikke hadde vært like greit å la Holck være stedfortreder slik domprosten egentlig skal.

- Vi har vurdert det, men dette er en bedre løsning, og vi er enige om den, svarer Ole Hermann Fiksnes.

Holck selv sier han tar studiepermisjon for å bidra til ro i bispedømme.

Lappegard fortsetter som biskop

Sokneprest Sevat Lappegard i Sør-Østerdal har etter Biskop Rosemarie Köhns eget ønske, fungert som biskop siden hun ble sjuk i fjor høst. Han fortsetter nå som fungerende biskop.

Flere saker fra Innlandet