Hopp til innhold

Tar flere for å kjøre i pillerus

Stadig flere bilførere blir tatt for å kjøre i pillerus. Og en analyse av blodprøver av ruspåvirka sjåfører viser at det muskelavslappende legemiddelet Rivotril er en gjenganger.

Emil Christensen

Politibetjent Emil Christensen i Kongsvinger vet hva han skal se etter for å se om bilførere er ruset på andre stoffer enn alkohol

Foto: Vera Wold / NRK

Rivotril-tabletter

Titusenvis av Rivotril-tabletter smugles inn til Norge og omsettes på det illegale markedet.

Foto: Tollvesenet

Sommeren er høysesong for bilkjøring i beruset tilstand, og de fleste bilførerne som blir tatt er påvirket av alkohol.

Men legemiddelet Rivotril er for første gang påvist å være det nest hyppigste middelet som påvises hos ruspåvirkede førere i Norge.

Økende illegal omsetning

Politiet har apparater som kan måle alkoholkonsentrasjonen hos ruspåvirkede bilførere. Men for å avdekke om sjåførene er påvirket av piller eller narkotiske stoffer må en blodprøve til.

Disse blodprøvene analyseres av Folkehelseinstituttet, som i fjor mottok over 5000 prøver. Og analysene viser at Rivotril peker seg spesielt ut.

– Vi har sett en firedobling i bruken av Rivotril i løpet av de siste ti årene, som er et legemiddel som primært foreskrives til personer med epilepsi. Men nå er det en stor illegal omsetning av dette preparatet, sier senioringeniør Gerret Middelkoop i Folkehelseinstituttet.

Selv om alkohol påvises i om lag 60 prosent av blodprøvene Folkehelseinstituttet har analysert, så avdekkes Rivotril i cirka 40 prosent. Det betyr at legemiddelet er påvist hyppigst nest etter alkohol i landet sett under ett.

Forskjell på by og land

Det er forskjell på by og bygd med tanke på hvilke stoffer som avdekkes i blodprøvene som Folkehelseinstituttet får tilsendt.

– Oslo peker seg ut med at det avdekkes mer kokain enn andre steder, og GHB finner vi utelukkende i de store byene. Ute i distriktene finner vi en større andel legemidler, forklarer Middelkoop.

I Hedmark er Rivotril påvist nest hyppigst etter alkohol, mens i Oppland ligger cannabis på andre plass, og Rivotril på tredje.

Felles for de fleste tilfellene hvor det muskelavslappende legemiddelet påvises, er at de færreste som blir fremstilt for blodprøve har fått forskrevet legemiddelet.

Økt fokus på pille- og narkorus

Tor Magne Kalland

Tor Magne Kalland, distriktsleder i UP, sier mannskapene stadig læres opp til å avdekke andre rusmidler enn alkohol hos bilførere.

Foto: UP

Selv om politiet fremdeles mangler utstyr for å avdekke andre rusmidler enn alkohol, blir politiet stadig bedre på å oppdage om bilførere som er påvirket av piller eller narkotiske stoffer.

– Vi tar jo stadig flere, og det har noe med kunnskapen vår om ruspåvirkning og bilkjøring, forklarer Tor Magne Kalland, distriktsleder for UP.

Men allikevel tar politiet bare en liten andel av dem som setter seg bak rattet med rusmidler i blodet.

– Statistikk tilsier at det er mer enn 120 000 kjøreturer som skjer i ruspåvirket tilstand hver dag, og vi tar bare en liten del. Så statistisk sett er sjansen liten for å bli tatt, medgir Kalland

Men Kalland sier UP stadig utdanner mannskapene sine med tanke på å kunne avdekke annen ruspåvirkning enn alkohol, blant annet ved å måle størrelsen på førernes pupiller.

– I tillegg er det viktig for oss å bidra i holdningsskapende arbeid, slik at folk lar bilen stå om de er påvirket av rusmidler, sier Kalland.

Flere saker fra Innlandet