Hopp til innhold

Klarer ikke å kapre jaktturistene

Jaktturisme kan bli en større og viktigere næring i Norge. Men små aktører og dårlig markedsføring gjør at mange jegere velger å reise til andre land, der jaktturisme drives i mye større skala.

Jaktturisme kan bli stort i Norge, dersom det markedsføres bedre i utlandet og dersom gjestejegerne blir tatt godt nok vare på.

Jaktturisme kan bli 'big business'. Reporter: Anne Næsheim. Foto/redigering: Bjørn Opsahl.

På Gransjøberget i Elverum har jeger og skogeier Marianne Wimmer tatt imot gjestejegere fra inn- og utland i 13 år.

Denne uka har hun besøk av jegere fra Danmark og Bergen som har betalt rundt 10.000 kroner for å få jakte sammen med Marianne og det lokale jaktlaget hun er leder for.

– Dette er en fin måte å rekruttere jegere til laget på, og samtidig tjene penger på det, sier Marianne.

For henne er jaktturisme blitt en viktig tilleggsnæring til den tradisjonelle skogsdrifta.

Må ta jaktturisme mer på alvor

Norges Skogeierforbund mener jaktturisme kan bli en større og viktigere næring i Norge enn i dag.

I mange land drives jaktturisme i stor skala, og i deler av verden er inntekter fra jaktturisme et viktig bidrag til landets brutto nasjonal produkt.

Vidar Holte, Norges Skogeierforbund

– Vi må selge jaktturisme mer seriøst og som et reiselivsprodukt, sier Vidar Holte i Norges Skogeierforbund.

Foto: Bjørn Opsahl

– Vi må ta jaktturisme mer seriøst og selge det som et reiselivsprodukt. Her har vi sviktet, sier Vidar Holte, som er utmarksrådgiver i Norges Skogeierforbund.

I en rapport til Landbruks- og matdepartementet anslår de at salg av jakt på småvilt, storvilt og tilleggstjenester kan økes med 700 millioner kroner innen 2020.

Betaler villig, men stiller krav

Holte sier det er jegere som er villige til å betale godt for tilrettelagte jaktopplevelser, men de forventer mer enn de kanskje får. Skal norske grunneiere klare å lokke til seg betalende jegere, må de ta vertskapsrollen mer seriøst.

– Vi forbinder gjerne jakt og fiske med noe som kommer etter annen jobb. Men har man en betalende gjestejeger på besøk, nytter det ikke å la personen stå og vente til man selv er ferdig med fjøsstellet, sier Holte.

Tallet på registrerte utenlandske jegere i Norge har holdt seg stabilt lavt de siste ti åra. I jaktperioden 2011/2012 er det registrert 6596 utenlandske jegere i Norge.

Lager mat og deltar selv

Marianne Wimmer

Marianne Wimmer har tatt imot jaktturister i 13 år.

Foto: Bjørn Opsahl

Hos Marianne blir gjestejegerne innlosjert i en av koiene på setra på Gransjøberget. Marianne lager mat og deltar i jakta som jaktleder. Hennes motto er at et skal være enkelt, men bra, både når det kommer til mat og overnatting.

– Jeg har hørt historier om gjestejegere som kommer til norske jaktlag og nærmest blir overlatt til seg selv, men som ikke er forberedt på å spise av samme tallerken hele uka og være i ei jaktkoie fylt med sure sokker, sier Marianne.

Spesielt bra å jakte i Norge

En av gjestegjeren på Mariannes lag er danske Anders Johansen. Han har vært på jakt flere steder i verden, men synes det er noe helt spesielt med den norsk elgjakta.

– Det er en helt annen måte å jakte på her i Norge. Det er stille og rolig og vi koser oss ved bålet, det gjør vi ikke i Danmark. Det er derfor jeg kommer hit hvert eneste år, sier han.

Han forteller at de fleste danske jegere drar til Sverige, og at det er vanskelig å finne informasjon om jaktturisme i Norge.

Må reklamere bedre

En kartlegging gjort for noen år siden viste at det finnes mellom 100 til 120 aktører i Norge som tilbyr en eller annen form for tilrettelagt jakt. Nå jobbes det for å syneliggjøre disse.

Gjennom prosjektet "Verdifull Jakt", som støttes av blant andre Innovasjon Norge og Norges Skogeierforbund, er målet å profesjonalisere og synliggjøre jaktturisme i Norge.

Marianne Wimmer synes det er flott at jaktturisme blir mer synlig, men ser også fordeler med å være en liten aktør på markedet. Hos henne kommer de samme gjerne tilbake år etter år, og hun har ikke sett behov for annonsering og markedsføring av produktet sitt.

Liten og eksklusiv

– De som kommer hit føler at de har funnet noe for seg selv, og vil kanskje ikke dele det med så mange andre, sier Wimmer.

Likevel ser hun muligheter for å øke inntjeninga og ta inn flere jegere.

– Jeg har planer om å tilby jakt over færre dager, istedenfor hele uker, slik som nå. På den måten kan jeg selge jaktopplevelser til flere jegere enn i dag, sier hun.