Tannlege tjente ni millioner svart - dømt til fengsel i to år og fire måneder

Tannlegen fra Hamar er dømt for skatteunndragelser og forsikringssvindel.

Hamar tinghus

ALVORLIG: Hedmarken tingrett påpeker at det er snakk om alvorlige brudd på regnskapsloven over langt tid.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Tannlegen fradømmes også retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder eller ha en annen ledende stilling i noe selskap, i en periode på fem år.

Mannen er dømt for brudd på både bokføringsloven, ligningsloven og straffeloven.

Hedmarken tingrett påpeker at det er snakk om alvorlige brudd på regnskapsloven over langt tid. Tannlegen er også dømt for forsikringsbedrageri og bedrageri overfor NAV, blant annet ved at han mottok sykepenger til tross for at han var i arbeid og mens han var i utlandet.

Han eide to selskaper, men unnlot å bokføre løpende inntekter, utgifter og eiendeler og unndro seg på den måten store beløp i skatter og avgifter.

Strafferabatt for medieoppslag

I retten erkjente mannen mye av det han var tiltalt for. Det mener retten til en viss grad er formildende.

De legger også til grunn at mannen kom i en presset livssituasjon, som i stor grad berørte familien, etter medieoppslag om tannlegevirksomheten hans, etter at pasienter hadde klaget på behandlingen.

Det framgår av legejournaler, står det i dommen, og retten ser ikke bort i fra at dette kan ha påvirket dømmekraften hans i en viss grad, men retten mener han likevel var fullt klar over hva han gjorde.

Richard Røed, Tore M. Famestad

Aktor i saken, Richard Røed og forsvarer Tore M. Famestad.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– På grunn av avisoppslagene stupte omsetningen og det ble «et sosialt ras», sa mannens forsvarer, advokat Tore Famestad under rettsaken.

På grunn av noen formildende forhold kom Hedmarken tingrett fram til at ti måneder av fengselsstraffen gjøres betinget.

– Alvorlige lovbrudd

Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i 2 år og åtte måneder, mens forsvareren mente han burde frifinnes på de fleste punktene.

– Saken er spesiell fordi den er sammensatt. Det er konkurskriminalitet med et stort beløp på bounndragelse, samt store beløp når det gjelder forsikringsbedrageri, trygdebedrageri og skatteunndragelse, sa aktor, politiadvokat Richard Røed, i retten.

Tannlegen er nå fradømt retten til å drive som selvstendig næringsdrivende eller ha en ledende stilling. I dommen heter det at «retten mener at tiltalte gjennom de forhold retten har funnet ham skyldig i, har vist at han er uskikket til å drive næringsvirksomhet eller å ha noen ledende stilling i selskap.»

Han må også betale en erstatning til to forsikringsselskaper på til sammen cirka 280.000 kroner.

Les alt om saken her: