Hopp til innhold

Tannlege fratatt autorisasjon

En tannlege fra Hedmarken er fratatt autorisasjonen sin av Helsetilsynet.

Helsetilsynet viser til manglende og feilaktig journalføring og at det er blitt gitt refusjon for store mengder udokumenterte behandlinger. De mener han derfor er uegnet til å utøve jobben som tannlege.

Ved gjennomgang av 23 pasientjournaler mener Helsetilsynet at beskrivelsen av behandlingen er så dårlig at det har vært vanskelig for sakkyndig å vurdere hvilken behandling som er utført.

Flere saker fra Innlandet