Hopp til innhold

Tannlege dømt for overgrep

En tannlege fra Gudbrandsdalen er dømt til ett år og sju måneder i fengsel for overgrep mot flere pasienter. Forsvareren hans sier dommen blir anket.

Vitneboks i Sør-Gudbrandsdal tingrett

DØMT: Den mangeårige tannlegen er dømt for overgrep i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Sør-Gudbrandsdal tingrett har dømt den mangeårige tannlegen for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling.

Han skal ha hatt samleie med en pasient på tannlegekontoret og forsøkt å skaffe seg seksuell omgang med til sammen fire pasienter.

Retten skriver i dommen at den seksuelle omgangen er et grovt tillitsbrudd overfor pasientene.

I tillegg til ett år og sju måneder i fengsel er mannen dømt til å betale til sammen 155.000 kroner i erstatning til tre kvinner.

Aktor Lars Rune Ringvik og forsvarer Svein-Olav Bøen

Aktor Lars Rune Ringvik og forsvarer Svein-Olav Bøen i rettssalen.

Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

Flere kvinner involvert

Til sammen fire kvinner er fornærmet i saken.

En av kvinnene hevder hun ble voldtatt av tannlegen. I retten forklarte kvinnen at tannlegen befølte henne på brystet mens hun satt i tannlegestolen. Hun forklarte at overgrepet skjedde på pauserommet ved et senere besøk.

Tingretten skriver i dommen at tiltalte misbrukte sin stilling til å ha samleie med kvinnen, og at dette ligger tett opp til voldtekt.

Under rettssaken kom det fram at enda flere kvinner var utsatt for mannens seksuelle tilnærmelser. Retten mener det er straffeskjerpende at dette har pågått over lengre tid og overfor flere kvinner.

Ville ha 21 måneders fengsel

Aktor Lars Ringviks påstand var fengsel i ett år og ni måneder. Tannlegens forsvarer, advokat Svein-Olav Bøen, gikk inn for full frifinnelse av sin klient under sin prosedyre.

Forsvarer Svein-Olav Bøen la i retten ned påstand om at tiltalte frifinnes.

Tannlegen erkjente under rettssaken seksuell handling mot en av pasientene, og for å ha truet med å svarteliste henne hos andre tannleger.

Nina Braathen Hjortdal

FORNØYD: Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal forteller at hennes klienter er fornøyd med at dommen er falt.

Foto: Elin Fossum / NRK

Tannlegen erkjente ikke straffskyld for de andre tiltalepunktene. Han hevdet at kvinnene frivillig hadde vært med på det han stod tiltalt for. Han innrømmet at det skjedde et samleie på tannlegekontoret, men hevdet at også dette skjedde frivillig.

Tannlegen anker

Forsvarer til den overgrepsdømte tannlegen fra Gudbrandsdalen, Svein-Olav Bøen, sier saken blir anket.

– Jeg er veldig overraska over dommen, sier Bøen.

Han sier hans klient er svært skuffet og overrasket over tingrettens kjennelse.

Fornøyd med dommen

Selv om tingretten har dømt mannen til to måneder kortere fengselsstraff enn aktor ba om, er bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal fornøyd.

– Retten har lagt til grunn de fornærmedes forklaringer og de er hørt. Det er det viktigste, sier Braathen Hjortdal.

Hun sier det er åpenbart i dommen at retten ser på dette som en alvorlig sak og at de har lagt sterk vekt på allmennpreventive hensyn.

Tannlegeutstyr (illustrasjonsbilde)

DØMT: Overgrepene som tannlegen er dømt for skjedde på tannlegekontoret (illustrasjonsbilde).

Foto: Frank May / NTB scanpix