Tagging på tursti i fjellet

Langs en tursti mot Sølentoppen i Rendalen er det sprayet maling på et titalls små og store steiner og noen steder rett på fjellet. Taggingen har skjedd langs en strekning på ca en mil. Det skriver Østlendingen. Hærverket er anmeldt til politiet.