Sykt gode på likestilling

Sykehuset Innlandet har lite å skamme seg over 8. mars. I hvert fall når det gjelder antall kvinnelige ledere. Hele 11 av 18 i toppledergruppa er nemlig kvinner.

11 av 18 toppledere i Sykehuset Innlandet er kvinner

HØY ANDEL: Her er de 11 kvinnene i toppledergruppa i Sykehuset Innlandet med administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i spissen. De sju mennene i ledergruppa var ikke med på bildet.

Foto: Ellen Qvale Økelsrud / Sykehuset Innlandet

Det er toppledermøte i Sykehuset Innlandet. Rundt møtebordet ligger velduftende håndkrem, en lipgloss og flere vesker.

Og det er kanskje ikke så rart når vi altså vet at det store flertallet i ledergruppa er nettopp kvinner.

– Kvinner må tørre å gå for lederjobbene, sier sjefen for dem alle, administrerende direktør i Sykehuset innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

Aktiv jobb

Astrid Bugge Mjærum

OPPFORDRING: Astrid Bugge Mjærum er viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet og sier målrettet arbeid har ført dem dit de er i dag.

Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

Den høye andelen kvinnelige ledere i Sykehuset Innlandet har ikke kommet av seg selv.

Sykehuset har aktivt jobbet med dette over lang tid og har som mål å legge til rette for flere kvinner i lederstillinger.

Og det har gitt resultater.

– Vi har en kultur i organisasjonen for å hente frem de beste lederne, og så er det også sånn at de kvinnene som har fått utfordringen har vært tøffe nok til å si ja, sier Astrid Bugge Mjærum, som er viseadministrerende direktør.

Godt jobba

Forsker Ingrid Guldvik

PROFESSOR: Ingrid Guldvik, professor på Høgskolen i Innlandet, sier det ikke blir flere kvinnelige ledere i en bedrift med mange kvinnelige ansatte av seg selv.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Så kan man kanskje si at det er naturlig med et flertall kvinnelige ledere i en bedrift som har et klart flertall ansatte som er kvinner. Av totalt 8.282 ansatte med fast lønn, er nemlig 76,5 prosent kvinner og 23,5 prosent menn i Sykehuset Innlandet.

Men slik er det ikke.

Ingrid Guldvik, professor på Høgskolen i Innlandet, har forsket på likestillingspolitikk og kjønn i en årrekke. Hun er imponert over den høye andelen kvinner i lederposisjoner i det lokale sykehusforetaket.

– Dette skal man ikke ta for gitt og det kommer ikke av seg selv. Dette krever systematisk arbeid over tid for å få til, sier Guldvik.

Hun gleder seg over denne nyheten i anledning dagen, og forteller at forskningen viser at det ikke er noen automatikk i at kvinneandelen i ledelsen av bedrifter og foretak øker selv om det er mange kvinnelige ansatte.

Bedre på sikt

Den nytilsatte administrerende direktøren for sykehusene i Innlandet tror mange kvinner vegrer seg for å bli ledere.

– Det som er vanskelig når man blir leder er at man blir sett, og så blir man kanskje litt redd for at det man står for blir så veldig synlig, forteller Alice Beate Andersgaard.

– Hvorfor er det så farlig?

– Vi er nok redd for alle kritikerne rundt oss. Det å møte kritikken og stå i det at folk ikke er enig med deg, det er vanskelig for oss.

Andersgaard tror at menn har en annen måte å takle en storm på, enn hva kvinner har.

– Vi som kvinner tar kanskje de tingene mye mer innover oss, men det er muligens det som gjør oss LITT bedre på sikt, avslutter Andersgaard.

Alice Beathe Andersgaard

LEDEREN: Den nytilsatte administrerende direktøren, Alice Beathe Andersgaard, tror menn og kvinner takler det å være leder på forskjellige måter.

Foto: Frank Roar Byenstuen, Helse Sør-Øst RHF

Flere saker fra Innlandet