Sykehuspasienter blir kommunenes ansvar: – Fryktelig utvikling

Flere kommuner sliter med økte pasientoverføringer. Kreftsyke Turid Dørum frykter hun skal få dårligere behandling i framtiden.

hjemmehjelp

STØTTE: Turid Dørum får hjelp i eget hjem av Lillehammer kommunes sykepleier, Hanne Leirhol.

Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

– Det er helt hårreisende at tilbudet kan bli dårligere i framtiden, sier Turid Dørum.

Turid er 71 år, kreftpasient, og har flere lengre sykehusopphold bak seg. Nå får hun hjelp av sykepleiere fra Lillehammer kommune i sitt eget hjem, og er fornøyd med behandlingen. At den kan bli dårligere på grunn av økte pasientoverføringer fra sykehus til kommune, mener hun er skremmende.

Dette er en bekymring også på landsbasis, og Kommunenes sentralforbund er tydelige på at kommunene må sikres ressurser til å kunne ivareta nye og krevende oppgaver.

– Sykehustjenestene har trappet ned raskere enn kommunene har rustet seg opp, sier Liv Kåtorp, spesialrådgiver for helse og velferd i KS.

Koster kommunene millioner av kroner

Temaet plager også ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen.

– Kommunene kan ikke bli en salderingspost for dårlig sykehusøkonomi. Dette går ut over pasientene, som faktisk er de viktigste her, sier hun.

Ingunn Trosholmen

IKKE BRA NOK: Fungerende ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen, mener noe må gjøres for å sikre pasientene god nok behandling.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Lillehammer er en av flere kommuner som har bedt Sykehuset Innlandet om et møte, med mål om å bremse farten på utskrivningene. Fra i år har samhandlingsreformen ført til at flere pasienter som trenger spesialisthjelp, slipper raskere ut av sykehusene.

Ifølge Trosholmen får Lillehammer overført stadig sykere pasienter, som skrives ut fra sykehuset. Økningen de siste to årene er på 13,5 prosent. I praksis betyr det 14 ekstra årsverk, og i underkant av 10 millioner kroner i utgifter.

– Fryktelig utvikling

Temaet vekker engasjement hjemme i stua hos Dørum.

– Å være i eget hjem og ta imot familiebesøk betyr veldig mye for meg. Samtidig vil du ikke oppleve dårligere behandling enn tidligere. Ikke alle kan betale for private tjenester, sier hun, og legger til:

– Med min sykdom er det ikke slik at jeg trenger mindre pleie i tiden framover, heller tvert imot. At kvaliteten på tilbudet samtidig kan gå i motsatt retning, er en fryktelig utvikling.

Turid Dørum

TRIVES, MEN: Turid Dørum liker ikke å høre om kommunens problemer, som kan gå ut over henne og andre.

Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Fikk varsel om pasientoverføring under en uke i forveien

I juni fikk flere av Innlandskommunene frist på seks dager til å ta imot pasienter som skulle overføres fra sykehuset.

– Sykehuset Innlandet fokuserer heller på å spare penger, fremfor tilbudet for pasientene, sier ordfører i Hamar, Einar Buskerud.

Avdelingsdirektør ved SI, Trine Finnes, mener kommunene vanligvis blir varslet i god tid.

Trine Finnes

MENER TILBUDET ER GODT NOK: Trine Finnes, avdelingsdirektør ved Sykehuset Innlandet.

Foto: NRK

– Som regel meldes pasientene til kommunen innen 24 timer etter innleggelse, og når antatt utreisedato er klar, meldes det også.

– Er kommunene rustet til å ta imot pasientene, slik som det har blitt nå?

– Vi opplever at de er det, etter innføring av samhandlingsreformen, og at pasientene får et godt tilbud. Likevel varier dette litt, og hvilke kommuner som sliter varier også tidvis, sier Finnes.

hjemmehjelp

HJELPSOM: Turid Dørum setter stor pris på tiden og kompetansen Hanne Leirhol gir henne.

Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK