Sykehus får kritikk etter tvillingdød

Tvillingene døde i mors mage. Fylkesmannen i Oppland slår fast at kvinnen ikke fikk god nok helsehjelp ved sjukehuset på Gjøvik.

Gjøvik sykehus

TILSYNSSAK: Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik får i en tilsynssak gjennomført av Fylkesmannen i Oppland kritikk etter at en gravid kvinne i oktober 2015 mistet begge sine ufødte tvillinger.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Med tanke på utfallet i saken så er dette alvorlig, sier Erlend Aasheim, fylkeslege i Oppland.

Kvinnen som var gravid kommer fra Polen, men var bosatt i Norge i 2015.

Han reagerer på at Sykehuset Innlandet på Gjøvik brøt loven slik at den gravide kvinnen ikke fikk tilstrekkelig helsehjelp. Om tvillingene kunne overlevd ved annen behandling er uvisst.

– Det er det vanskelig å vite noe om, sier Aasheim, som nå er opptatt av at helsetjenesten forbedres slik at lignende hendelser ikke skjer igjen.

Assisterende fylkeslege Erlend Aasheim

ALVORLIG LOVBRUDD: – Med tanke på utfallet i saken så er dette alvorlig, sier Erlend Aasheim, fylkeslege i Oppland.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Risikosvangerskap

Graviditeten til den polske kvinnen skal ha blitt ansett som et risikosvangerskap fordi tvillingfostrene hadde felles morkake. Mot slutten av svangerskapet skal det ha oppstått en akuttsituasjon som forverret situasjonen deres.

– Dette har selvfølgelig vært en stor tragedie for foreldrene, de er fremdeles i sorg og er jo svært deprimerte, sier Aleidis Løken, parets advokat.

Hun forteller at paret ikke ønsker å klandre sykehuset, men heller fokusere på å komme videre i livet.

– De er svært opptatt av at ikke andre skal komme i samme situasjon, sier Løken, som understreker at hennes klient opplever at både sykehuset, fylkeslegen og Norsk pasientskadeerstatning har tatt denne saken på alvor.

Flere mangler

Fylkesmannen i Oppland mener de har avdekket tre avvik i saken.

– Sykehuset burde ha tilbudt pasienten en blodstrømsmåling som kunne fanget opp tegn til lav blodprosent hos fosteret, sier fylkeslege Erlend Aasheim.

Kvinnen ble ikke tilbudt en slik måling, til tross for at det er en del av den nasjonale veilederen i fødselshjelp. Overlegene ved sykehuset behersket målingsmetoden, men den var på det tidspunktet ikke en del av rutinene.

Den gravide ble heller ikke tatt inn på sykehuset da hun kontaktet legevakten og fortalte om lite liv og smerter i magen. Det skjedde dagen før tvillingfostrene ble konstatert døde.

Fylkeslegen mener sykehuset burde sørget for at kvinnen, som ikke snakker norsk, hadde fått mer informasjon og forsikret seg om at hun forsto informasjonen hun fikk.

Satt inn tiltak

Sykehuset i Gjøvik tar hendelsen alvorlig og har gjennomgått sine rutiner i etterkant.

Avdelingsoverlege Anja Døssland Holstad, Sykehuset Innlandet

BEKLAGER: Sykehuset har endre sine prosedyrer etter hendelsen. Avdelingssjef ved fødeavdelingen på sykehuset, Anja Holstad, beklager tvillingdødsfallene.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Vi beklager veldig det som har skjedd. Når det oppstår slike uheldige hendelser så er det noe vi tar inn over oss, og vi jobber i etterkant med å se om det er ting vi kunne gjort bedre, sier Anja Holstad, avdelingssjef ved fødeavdelingen.

Sykehuset har endret prosedyren for blodstrømsmålinger og følger nå den nasjonale veilederen. De har innført nye rutiner for poliklinikken og forsikret seg om at fremmedspråklige pasienter får god nok informasjon.

Fylkesmannen har avsluttet sin tilsynssak overfor sykehuset. Paret venter nå på avgjørelsen fra Norsk pasientskadeerstatning.