Hopp til innhold

Sykehus må utsette planlagte operasjoner: Økende covid-smitte en del av bildet

Det er nå så høy tilstrømming av pasienter at Sykehuset Innlandet har kapasitetsutfordringer. Mange pasienter legges inn med eller på grunn av covid-19.

Sykehuset Innlandet, avdeling Lillehammer

OPERASJONER UTSETTES: Operasjoner og innleggelser som ikke er akutte eller livstruende, blir nå utsatt i Sykehuset Innlandet. Sykehuset opplyser om at alle pasienter vil få informasjon om hva de skal gjøre.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Tirsdag holdt Sykehuset Innlandet en orientering for pressen om situasjonen som har oppstått.

Sykehuset har gått i såkalt grønn beredskap, som blant annet vil si at flere planlagte operasjoner må utsettes. De varsler også omdisponering av personell.

fungerende direktør medisin og helsefag, Siv Cathrine Høymork.

BEKYMRET: Fungerende direktør for medisin og helsefag, Siv Cathrine Høymork sier det er en krevende situasjon i Sykehuset Innlandet nå. Stadig flere pasienter legges inn med eller på grunn av covid-19, og dette gjør driften mer krevende. I tillegg er enkelte enheter rammet av sykefravær blant ansatte som følge av covid-19-sykdom.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Økende covid-smitte i befolkningen

Fungerende direktør for medisin og helsefag, Siv Cathrine Høymork, sier det er en svært krevende situasjon ved inngangen til sommerferien.

Hun forklarer at pågangen av pasienter har ført til fulle sengeposter og akuttmottak.

– Hvorfor kommer det så mange syke pasienter nå?

– Dette ser ut til å være et bilde på ulike indremedisinske tilstander. Økende covid-smitte i befolkningen er definitivt en del av bildet, men er ikke hele forklaringen, sier Høymork.

Les også: Sprengte akuttavdelinger – hever beredskapen på flere sykehus

St. Olavs hospital
St. Olavs hospital

Sykepleierforbundet: – Vi mangler ansatte og kompetanse

Marianne Nielsen er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Sykehuset Innlandet. Hun sier sykepleierne er bekymret for økt sykefravær på grunn av det som har oppstått. Det er mye covid-smitte blant mange ansatte, noe som gjør situasjonen ekstra krevende.

– Vi har økt fravær blant ansatte blant annet på grunn av covid, og mange av de ansatte er slitne. I tillegg er det jo en generell sykepleiermangel i hele landet og vi sliter også med å få vikarer her i sykehuset.

Sykehuset Innlandet

FRYKTER ØKT FRAVÆR: Marianne Nielsen, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Sykehuset Innlandet, sier at bemanningssituasjonen på Gjøvik og Lillehammer er verre enn på Hamar og Elverum.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Nielsen forklarer at det har vært tungt i to og et halvt år snart. Hun forklarer at det er en ekstra belastning å jobbe med mye smitte, det krever mye mer smittevern.

Frykter dere at ferien kan ryke?

– Jeg har fått sterk bekreftelse fra arbeidsgiver at det å inndra ferie er absolutt siste tiltak.

Hun opplever situasjonen som ille fordi de mangler sykepleiere og kompetanse.

– Vi har en marginal bemanning fra før, og det er klart at en sånn covid-bølge ikke var tiltrengt akkurat nå.

Er du bekymret for økende covid-smitte?

Mange syke

Fylkeslege i Innlandet, Harald Vallgårda, bekrefter at det er mye sykdom i Innlandet om dagen.

– Det er et økt antall syke totalt, sier han.

Likevel mener han det er vanskelig å si om det skyldes covid-19 eller annen sykdom.

– Det er veldig mange som legges inn på indremedisinske avdelinger i Innlandet, og det er jo av ymse årsaker, men også covid.

Han sier at det er vanskelig å si om det er pasienter som har covid som første diagnose, eller om man kommer inn med en annen sykdom og har covid i tillegg.

Harald Vallgårda
Foto: Arne Sørenes / NRK

Han forklarer at det er økt pågang på sykehus og på legekontor på grunn av luftveisinfeksjoner generelt.

– Men vi vet ikke om alle disse har covid, siden vi ikke tester som vi gjorde tidligere. Men det er ikke utrolig at covid ligger bak disse symptomene, fordi BA. 5-varianten som vi nå ser i omløp, gir mildere symptomer, sier han.

Fortsatt pandemi

Fylkeslegen understreker at pandemien ikke er over.

– Det har vært et lavt antall smittede under senvåren, men nå ser vi at det er en lite bølge på gang. Og den har man forutsett.

Fylkeslegen vil oppfordre folk som er syke, om å holde seg hjemme.

– Pandemien er ikke over ennå, sier han.

Les også: Sprengte akuttavdelinger – hever beredskapen på flere sykehus

St. Olavs hospital
St. Olavs hospital