Sykehus-rapport ut på høring

Styret i Sykehuset Innlandet roser rapporten om ny sykehusstruktur, og har i styremøtet i dag vedtatt å sende den ut på høring. Men endelig vedtak blir først gjort i september/oktober og ikke i juni som tidligere antydet.

Styremøte SI
Foto: Knut Røsrud / NRK