Hopp til innhold

Sykehus-ansatt jobbet 101 timer på en uke

En tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet avslører mange brudd på arbeidsmiljøloven ved Sykehuset Innlandet (SI). Blant annet har ansatte ved flere tilfeller gått to vakter i ett strekk.

helsepersonell

Ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet er det ansatte ved Sykehuset Innlandet som har jobbet 101,5 timer i løpet av en uke.

Foto: F.Destoc / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Ifølge rapporten har ansatte flere ganger jobbet sammenhengende over 16 timer. Arbeidstilsynet har også avslørt at noen arbeidstakere har jobbet inntil 17 søndager etter hverandre. Det er også registrert en ukentlig arbeidstid på 101,5 timer.

– Alvorlige brudd

Rapporten bygger på opplysninger fra en periode på fem måneder. Arbeidstilsynet er langt fra fornøyd med det tallene viser.

Kjell Haugen

Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Kjell Haugen.

Foto: Arbeidstilsynet

– Det er alvorlig å bryte loven. Det er viktig at arbeidstidsbestemmelsene blir overholdt både i forhold til de ansatte og pasientene, sier regiondirektør ved Arbeidstilsynet Indre Østland, Kjell Haugen.

Rapporten viser lovbrudd ved 12 avdelinger. På Reinsvoll er det registrert 26 tilfeller hvor arbeidsperiodene har strukket seg ut over 13 timer.

På Sanderud Mottak er det registrert 42 tilfeller, ved Hamar Intensiv er det registrert 101 tilfeller og ved AMK på Gjøvik er tallet 174 fordelt på 35 personer.

– Ikke samsvar mellom oppgaver og ressurser

Ved akutten på Gjøvik er de lengste arbeidsperiodene 24 timer. Det er også her Arbeidstilsynet har registrert den lengste ukentlige arbeidstiden på 101,5 timer.

Arbeidstilsynet mener at årsaken til lovbruddene kan skyldes svakheter ved planlegging av arbeidstid og utilstrekkelig kompetanse om arbeidstidsreglene hos ansatte som tildeler vakter.

«Vi ser ikke bort fra at overtredelsene også til dels skyldes manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser», står det i rapporten.

– En kulturomlegging

Sykehuset Innlandet har nå fått beskjed fra Arbeidstilsynet om å rette opp i forholdene innen 01.01.2012. De må sørge for å følge arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, og lage skriftlige rutiner som beskriver hvordan de skal løse dette.

– Det er en kulturomlegging som må til for at man skal forholde seg til arbeidstidsbestemmelsene på en helt annen måte enn det de har gjort så langt, sier Haugen.

Ifølge han kommer Arbeidstilsynet til å følge Sykehuset Innlandet med argusøyne og foreta flere tilsyn framover.

Lover å rydde opp

Sykehuset Innlandet gjennomgår nå bruddene på arbeidsmiljøloven som er avdekket.

Ifølge HR-direktør Rune Hummelvoll skal de nå etablere systemer som skal forhindre at lignende brudd skjer igjen.

– Det er viktig for oss å understreke at brudd på loven er svært alvorlig og at det er først og fremst er et lederansvar å unngå dette. Vi tar rapporten til etterretning og vil arbeide systematisk og målbevisst med å lukke avvikene og sørge for varige endringer, sier Hummelvoll.

Flere saker fra Innlandet