Sykehus blir avanserte sykehjem

Helseminister Sylvia Brustad vil gi lokalsykehusene andre oppgaver enn det de har i dag.

Sylvia Brustad
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Lokalsykehusene vil primært ta seg av eldre og kronisk syke, sa Brustad på et møte med ledere i for sykehusene og helseforetakene mandag.  

 

Mindre spisskompetanse

Om sykehusene blir gjort om til avanserte sykehjem trenger de ikke den samme spisskompetansen som et allsidig akutt-sjukehus har behov for.

Dermed kan en rekke akutt-funksjonener igjen stå i fare for å forsvinne fra lokalsjukehusene i Hedmark og Oppland. Det til tross for at sjukehuset Innlandets forsøk på å samle spisskompetanse og spesialfunksjoner i et storsjukehus på Rudshøgda, og kvitte seg med en rekke akuttfunksjoner ved lokalsjukehusene mislyktes etter massive protester.

  Lokalsjukehus blir avanserte sjukehjem

Prioritering av akuttfunksjoner

NRK fikk ikke tak i noen fra departementet for en kommentar i dag, men ifølge Aftenposten vil helseminister Brustad nå sette ned en gruppe som skal tydliggjøre hva slags akuttfunksjoner lokalsjuekhusene skal ha i fremtida.