Svindler Nav for millioner med ferieturer til utlandet

Flere Nav-brukere oppholder seg i utlandet uten å melde fra til Nav. Blir de oppdaget er straffen streng. En mann er dømt til tre måneders fengsel etter Thailand-turer han ikke oppga til Nav.

Stranden i Cha-Am, Thailand

NAV-BRUKERE I UTLANDET: Fram til 1. september i år har Nav anmeldt 111 personer i Norge for svindel av 34 millioner kroner. Disse skal ha oppholdt seg i utlandet, mens de fikk stønad. Stadig flere blir tatt for denne type Nav-svindel.

Foto: Ahoerstemeier (CC BY-SA 3.0)

– Det er klar rettspraksis på dette. Trygdemisbruk skal straffes strengt. Er summen cirka 100 000 kroner medfører det fengsel, sier leder for økokrim-seksjonen i Hedmark politidistrikt, politiadvokat Richard Røed.

Store summer

Den siste tiden har politiet og påtalemyndigheten merket en økning i antall anmeldelser fra Nav om trygdemisbruk.

Richard Røed

ØKNING: Politiadvokat Richard Røed sier de den siste tiden har fått mange anmeldelser fra politiet på trygdemisbruk.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Vi har fått mange og påfallende mange er av typen der Nav-brukeren drar til Thailand eller andre steder, samtidig som de hever ytelser. I de fleste sakene dreier det seg om svindel på flere hundre tusen kroner, sier Røed.

Fram til 1. september i år har Nav anmeldt 111 personer i Norge for svindel av 34 millioner kroner. Disse skal ha oppholdt seg i utlandet, mens de fikk stønad. I hele fjor ble 106 anmeldt.

Spør Nav

Hovedregelen er at man må oppholde seg i Norge for å ha rett på Nav-stønad. Dette gjelder blant annet arbeidsavklaringspenger og dagpenger, men det kan gjøres unntak på bestemte vilkår.

For eksempel når det gjelder stønad for enslige forsørgere har man kunnet oppholde seg i inntil seks måneder i utlandet uten at dette har ført til stopp i stønad. Fra nyttår endres det til seks uker.

Sverre Lindahl, direktør i NAV Kontroll

STRENG STRAFF: Ta kontakt med Nav hvis du er usikker, sier direktør i Nav Kontroll, Sverre Lindahl.

Foto: NAV

– Det viktige, og det gjelder alle stønadstyper, er at mottakere som planlegger utenlandsturer tar det opp med Nav. Da vil man unngå eventuelle ubehagelige overraskelser som tilbakekreving av penger eller anmeldelser, sier direktør i Nav kontroll, Sverre Lindahl.

Reglene er klare og Nav mener det er vanskelig å misforstå eller ikke få med seg at stønaden ikke åpner for utenlandsopphold. Når en person får tildelt stønad får vedkommende vedtak om det, samt hva slags rettigheter og plikter man har.

– Mottar man stønad har man plikt til å sette seg inn i reglene som følger stønaden. Hvis man er usikker så ta kontakt med Nav, sier Lindahl.

Fengselsstraff

Likevel forsøker mange seg. En mann fra Hedmarken er dømt til 120 dagers fengsel etter at han mottok 297 000 kroner i arbeidsavklaringspenger i fire år, samtidig som han flere ganger var i Thailand uten å si ifra til Nav.

En annen mann fra Glåmdalsdistriktet er tiltalt for det samme. Han fikk 242 048 kroner, men fortalte heller ikke om turer til Thailand. Her er det lagt ned påstand om 60 dagers fengsel.

Politiet har flere muligheter til å avdekke dette. Blant annet ved å sjekke hvor meldekortene er sendt fra, bruk av bankkort, telefon og flybilletter.

– For Nav er det tidkrevende og vanskelig å avsløre. Vi har blant annet ikke de samme samarbeidsmulighetene med offentlige myndigheter i utlandet som i Norge. Men man skal aldri være sikker på at man ikke blir avslørt for vi har gode kontrollmuligheter, sier Lindahl.