Hopp til innhold

Svensk ulv bak angrepene

Ulven som har skada og drept over 100 sauer i Østerdalen kommer fra Sverige. Likevel er det bestemt at det er norske ulveflokker som skal felles.

Sau drept av ulv på Tysnet

ANGREP: Bønder i Nord-Østerdal har mista mange sauer på utmarksbeite etter sommerens hittil største ulveangrep. Disse sauene er flådd for å kunne påvise ulvebitt.

Foto: Geir Olav Slåen

Siden 9. juni har ulv skada og drept minst 110 sauer i kommunene Tynset, Tolga og Rendalen.

Angrepene er det største så langt denne sommeren, og ordføreren på Tolga har satt kriseberedskap for å hjelpe hardt ramma sauebønder.

Nå er ulvemøkk som er funnet i områdene Tolga og Tynset analysert, og den viser at det er en svensk ulv som har vært på ferde.

Tispa er født i Gårdsjö-reviret som ligger ved Vänern nord i Värmland.

– Vi har god oversikt over den skandinaviske ulvestammen og prøvesvarene er helt sikre, sier seniorforsker i NINA Øystein Flagstad.

Det kan være flere ulver i områdene hvor det er tatt sau, som man ikke har oversikt over.

Svenske ulver tar flest sauer

Øystein Flagstad

FORSKER: Øystein Flagstad jobber i NINA og forsker på genetisk opphav til ulv.

Foto: Arnstein Staverløkk

Det er i all hovedsak streifdyr fra Sverige som angriper sauer på beite utenfor ulvesona. Det blir slått fast i en forskningsrapport fra 2017, som blant andre ulveforsker Peter Wabakken står bak.

– Nær hundre prosent av all ulv som havner utenfor ulvesona vest for Glomma, er født i Sverige, sier Flagstad.

Denne våren er det registrert sju streifdyr i Norge, og fem er DNA-analysert. Alle fem var fra revir i Sverige.

Det gjelder blant annet ulven som ble skutt i Stor-Elvdal i mai og ulven som tok sauer i Jevnaker og Ringerike tidligere i sommer.

– Hvorfor er det ulv utenfor sona og ikke de som er innenfor sona som angriper sau på beite?

– Det er fordi ulvene innenfor sona er stasjonære. Det vil si at de holder seg innenfor revirgrensene, der det ikke er sauer på utmarksbeite, sier Flagstad.

Men det er noen unntak. Nord for ulvesona, øst for Glomma har det vært noe større innslag av ulv utvandret fra norske revir. I 2016 var det registrering av tre ulver i Spekedalen som ligger i Rendalen utenfor ulvesona. To av disse kom fra helnorske revirer.

Vil skyte 30 ulver

Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemda

TVILER: Arnfinn Nergård i rovviltnemnda forsvarer uttaket av ulveflokker innenfor ulvesona.

Foto: Mette Finborud Børresen

Rovviltnemndene vedtok tirsdag å skyte 30 ulver i den kommende lisensjakta. Hvis ingen protesterer betyr det at tre ulveflokker innenfor sona blir avliva.

Hensikten med lisensjakta er å regulere bestanden og forhindre skade på beitedyr.

Selv om forskerne slår fast at flesteparten av streifdyrene som gjør skade på beitedyr kommer fra Sverige, mener rovviltnemndas leder i Hedmark, at det er riktig å skyte ulveflokker innenfor sona.

– Det som skjer innenfor sona har betydning for det som skjer utenfor sona. Hvis du tar ut flokker innenfor sona vil de som kommer vandrende fra Sverige kunne slå seg til der og ikke vandre ut av sona, sier Nergård.

Tror du ikke på forskerne som sier at det er svenske streifulver som oftest gjør skade på beitedyr?

– Jeg tror ikke bildet er så entydig. Det kan godt hende at det er sånn i de fleste tilfeller, men ikke alle, sier Nergård.

Han viser til ulveangrepene i Rendalen sommeren 2016 der om lag 160 sauer ble drept. Tre ulver sto bak angrepene og to av disse var fra norske revir.

Tolga ulveangrep

FORTVILER: Bønder på Tynset er fortvilet over å ha mistet mange av sauene sine i sommerens ulveangrep.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Frykter mer ulv i Norge

I Nord-Østerdal jaktes det fortsatt på ulvetispa som har tatt livet av sauen i området.

Bøndene fortviler over situasjonen og er redd den forverres. I Sverige har myndighetene avlyst lisensjakt på ulv den kommende vinteren, fordi den skandinaviske ulvebestanden går ned.

Forsker i NINIA Øystein Flagstad vil ikke mene noe om hvorvidt det vil bety flere eller færre ulver i Norge.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det må vi avvente å se.

Flere saker fra Innlandet