Lyste ut 100 jobber, fikk flere folk til bygda

VANG (NRK): Vang i Valdres har hatt stor suksess med fellesutlysning av jobber. Hundre kommunale og private stillinger ble utlyst i 2016 og nå har flere nye familier bosatt seg i den lille bygda.

Tar sjansen i Vang

Arlinda Goruzhdaj (30) sa opp jobben i Fredrikstad og rett før jul tok hun med mannen Bajram (41) og barna Leart (5), Tina (7), Leonit (9) og Alina (11) til et nytt liv i Vang. Der får de større plass å bo, ny jobb og barna får begynne på en splitter ny skole i januar.

Foto: Ruth Barsten / NRK

For ett år siden tok Vang et uvanlig grep for å sikre kommunen nok arbeidskraft og for å unngå fraflytting. Kommunen og det private næringslivet gikk sammen og lyste ut alle ledige jobber i en fellesutlysning.

Vil at alle skal trives i Vang

TENKER BREDT: Næringsutvikler i Innovangsjon Dag Inge Bruflot

Foto: Ruth Barsten / NRK

100 utlyste stillinger på et år

– Det ble en stor suksess, sier Dag Inge Bruflot, som selv flyttet med kona til Vang i 2015 og jobber som næringsutvikler i gründerbedriften Innovangsjon i Vang.

– Hittil i år har det vært utlyst over 100 stillinger i Vang, og nesten alle jobbene er besatt, sier Bruflot. Han nevner ulike stillingsprosenter, alt ifra fjellguider, hotelldrivere, entreprenører, lærere og innen omsorgssektoren. Han mener at fordelen med å gå ut bredt er at det er lettere å rekrutterere flere samtidig.

Jobbprosjektet førte også til at syv nye familier flyttet til Vang. Den sist ankomne er firebarnsfamilien Goruzhdaj som kom flyttende fra Fredrikstad dagene rett før jul.

«Alt falt på plass da vi kom hit»

Sa opp jobben og tok med familien til Vang

GRIPER SJANSEN I VANG: Arlinda Goruzhdaj (31) sa opp jobben i Fredrikstad da hun fikk fast jobb i et bofellesskap i Vang.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Førsteinntrykket var helt fantastisk, sier Arlinda, som knapt har fått pakket ut av flyttekassene i det romslige huset helt nede ved Vangsmjøsa.

Det var ektemannen Bajram (41) som først oppdaget mulighetene i Vang etter litt nettsøking. Begge er opprinnelig fra Kosovo, Bajram kom til asylmottaket i Røn i 1999, så Valdres var ikke helt ukjent. Firebarnsfamilien har bodd flere steder på Østlandet og hatt mange ulike jobber innen helsesektor og varehandel.

Arlanda og Bajram dro innom Vang tidligere i høst for å sjekke om de ville forlate hjembyen i Østfold og satse på et liv i fjellregionen Valdres.

Dag Inge Bruflot ønsker Bajram Goruzhdaj velkommen til Vang

Nye innflyttere følges tett opp for at de skal velge å bli boende i Vang.

– Folka i Innovangsjon viste oss rundt i bygda, på den nye skolen og viste ulike boliger, sier Bajram og Arlinda. Hun falt for stillheten og naturen, men fast jobb var det viktigste. Så da hun nylig fikk fast jobb på et bokollektiv, bestemte de seg for å flytte til den lille bygda med bare 1600 innbyggere. Nå føler begge at de kan få mer tid til ungene, billigere og større plass å boltre seg på og altså fast jobb.

Hallgrim Rogn, Innovangsjonsminister

VELKOMMEN TIL BYGDA: Masseutlysning av jobber i Vang har vært en stor suksess, sier Innovangsjonsminister Hallgrim Rogn.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– En slik fellesutlysning sprer seg på sosiale medier, og man når også folk som i utgangspunktet ikke er på utkikk etter jobb, sier Hallgrim Rogn.

Innovangsjonsministeren sier en vanlig utlysning gjennom NAV fortsatt er viktig, men at de ved en slik masseutlysning treffer flere. Tiltaket fikk i januar skryt av Arbeids- og sosialdepartementet og nå har flere kommuner i Oppland sett fordelene.

Flere følger etter

Nå går tre kommuner i Nord-Gudbrandsdalen sammen og gjør som Vang. Sel, Vågå og Lom lyser ut over 60 stillinger på en gang, også her i samarbeid med det private næringslivet.

– Det er mange vinder som blåser Ottadalens retning for tiden. Reiselivet er i vekst, entreprenører har bra med oppdrag og i tillegg har vi Nedre Otta-utbyggingen som nettopp har startet opp, sier prosjektleder Sigurd Rønning.

Kommunene i Ottadalen går sammen om å utlyse felles jobbannonser.

Tre kommuner i nord-Gudbrandsdalen lyser ut mellom 60 og 70 ulike jobber i en felles stillingsannonse før nyttår 2017. Målet er å få folk til å flytte til bygda:::

Rogn og Bruflot tror Sel, Vågå og Lom vil oppleve at flere flytter til disse kommunene og det også vil skje mange rokeringer i arbeidslivet som er positivt.

Arlanda Goruzhdaj ser ut kjøkkenvinduet og drømmer om et bitte lite småbruk i fremtiden, men om det skal ligge i Vang? Hvorfor ikke, spør hun lurt.

Vang kommune i Valdres

Vang kommune har bare drøyt 1600 innbyggere og har hatt suksess med å lyse ut mange stillinger på en gang.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK