Hopp til innhold

Stupe-mareritt kan koste 29 millioner

Rådmannen og ordføreren i Hamar vil stoppe arbeidet med stupeanlegget med umiddelbar virkning. Anlegget som skulle koste 1,5 millioner kroner kan nå komme opp i 29 millioner kroner.

Stupetårnet i Hamar i vinteropplag

Stupetårnet i Hamar har blitt en mareritt.

Foto: Frode Meskau

Det var før helga Hamar Arbeiderblad fortalte nyheten om at rådmannen hadde lagt inn ytterligere seks millioner kroner i budsjettet til stupeanlegget på Koigen i Hamar sentrum. Tårnet kan dermed bli 18 millioner kronere dyrere enn opprinnelig planlagt.

Men på en pressekonferanse i formiddag opplyste rådmann Martin Kulild at prosjektet kan komme opp i verste fall 29 millioner kroner. Mest sannsynlig kommer prisen til å ligge på 23 millioner kroner. Rådmannen fortalte pressen at han nå er klar for å stoppe hele prosjektet.

Marerittet

Det som i 2008 skulle bli et lite stupetårn på Koigen til 1,5 millioner kroner, har dermed blitt et stort mareritt for politikerne i Hamar.

I september kom en granskningsrapport som gir alle involverte hard medfart. Blant annet ble det slått fast at prosjektet var preget av mangelfull komptetanse i alle ledd, at det utviklet seg fra et stupetårn til et stupeanlegg og at anlegget ble dyrere fordi det måtte flyttes.

Foreløpig siste kapittel i mareritthistorien ble skrevet i oktober. Da ble anlegget slept i vinteropplag for å sikre at det skulle stå trygt gjennom vinteren. Her skal festeanordningene utbedredes, fordi stupeanlegget flere ganger har slitt seg fra festet som holder det fast til bunnen.

Les: Stupetårnet i vinteropplag

Full stopp

Stupetårn kan bli stoppet
Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

Hvor mye dette arbeidet skulle koste, var i oktober usikkert. På en pressekonferanse mandag kom svaret. Det var verre enn det de fleste kunne drømme om. Anlegget som skulle koste 1,5 millioner kroner, kan i verste fall komme opp i 29 millioner kroner. Mest sannsynlig blir prisen 23 millioner kroner.

Kontrollutvalget i Hamar har gått igjennom prosjektet og det avdekket nye ubehagelige overraskelser.

– Kvalitetssikring av tekniske løsninger og prosjektgjenomgang har i høst avdekket en kostnadsutvikling som tidligere ikke var kjent. Derfor ønsker jeg å stoppe arbeidene inntil vi har full oversikt, sier rådmann Martin Kulild.

Etter kontrollene er det avdekket at forankringsfestene for stupeanlegget var udimensjonert. Dermed blir regninga på mellom 22 og 29 millioner kroner.

I april ga kommunestyret grønt lys til en kostnad på 13,9 millioner kroner. Nå kan det bli dobbelt så dyrt.

– Dette er urovekkende, sier Kulild.

Dermed ønsker rådmannen å stoppe arbeidet med anlegget.

Et mareritt

Han får full støtte fra ordfører Morten Aspeli (Ap).

– Nå må vi få full oversikt over kostnadene og avklare hvilke alternative løsninger vi har for gjennomføring. Først da kan vi ta stilling til hvilken vei vi går videre, sier ordføreren. Han vil be formannskapet stoppe arbeidene og få en helt sikker pris på hva det vil koste.

Ifølge Aspeli øker sannsynligheten nå for at anlegget aldri blir gjort ferdig.

– Hele saken har vært beklagelig lenge. Det er et mareritt. Det er vondt og trist å være ansvarlig politisk for dette, sier han.

Varsler erstatningskrav

Kommunen har også varslet erstatningskrav i saken.

– Vi har avdekket prosjekteringsfeil, og vi antar at noen av våre leverandører er ansvarlig for merkostnadene dette har medført, sier rådmannen.

Se video:

Stupetårnet i Hamar ble i dag slept i vinteropplag bak det gamle politihuset. Festeanordningene skal utbedres i løpet av vinteren.

Stupetårnet slepes i vinteropplag