Hopp til innhold

Studenter skrur av kameraet- og lærer mindre

Halvparten av studentene skrur av kameraet når de har hjemmeundervisning. Over halvparten av de som skrur av mener de lærer mindre av nettopp det.

lærerstudent ved Høgskolen i Innlandet Signe Moe

SPILLER INGEN ROLLE: Lærerstudent Signe Moe har kameraet av på forelesninger, men mener det ikke spiller så stor rolle. Hun følger med på læreren ikke de andre studentene.

Foto: Stein S. Eide / NRK

Etter at koronapandemien rammet Norge i mars i fjor har både studenter og elever lært seg å leve med digital hjemmeundervisning. Men når foreleseren eller læreren underviser skjer det ofte foran svarte skjermer.

– Jeg vil ikke at andre skal se meg. Jeg har som regel ikke ordna meg, sier student ved Høgskolen i Innlandet Emma Tømmerhus.

– For min del spiller det ingen rolle om folk har kameraet av eller på for jeg følger med på læreren ikke de andre, sier lærerstudent Signe Moe.

I en undersøkelse Høgskolen i Innlandet har gjort blant studenter, svarer halvparten det samme. De skrur av kameraet.

60 prosent av de som alltid har svart skjerm svarer at de har redusert læringsutbytte etter at undervisninga ble heldigitalisert.

Rettelse 14.1, klokka 15.50: Vi skrev først i denne artikkelen at, sitat "60 prosent svarer likevel at de føler de har mindre læringsutbytte av svart skjerm". Det rette er altså at det handler om 60 prosent av de som alltid har svart skjerm.

Det bekymrer høgskolemiljøet. Derfor skal undersøkelsen brukes til å skreddersy hjemmeundervisning slik at den blir bedre.

Lettere å snike seg unna

Mange av studentene skrur av skjermen både fordi de ikke har rukket å fikse på utseende, og fordi de ikke vil at de andre som er med på undervisningen skal se hvordan de har det hjemme.

Og det fører til at ingen ser at de kanskje driver med helt andre ting enn å følge med på foreleseren.

Laptop med tape over kameraet

TAPE: Med tape foran kamera er studenten klar for forelesningen.

Foto: Stein S. Eide / NRK

– Det kan jo være lettere å snike seg unna. Jeg har jo mobilen liggende ved siden av og hvis kameraet er av ser jo ingen det hvis jeg tar opp den i forelesningen, sier Signe Moe.

Hun føler ikke at hun lærer mindre av å ha kameraet avslått.

– Men det kan jo være greit for læreren å se at det er noen som følger med, innrømmer hun.

Forsker ved institutt for organisasjon, ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet, Gaute Rydland, sier det spesielt er heltidsstudentene som svarer at de skrur av kameraet. Det mener han er bekymringsfullt.

Portrettbilde av Gaute Rydland Nilsen ved høgskolen i Innlandet.

BEKYMRA: Forsker ved institutt for organisasjon, ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet, Gaute Rydland, mener det er grunn til å være bekymra for heltidsstudenter som føler de får mindre ut av forelesningene.

Foto: Høgskolen i Innlandet

– Når man underviser er man jo i samspill med gruppa. Det er utfordrende for en lærer å snakke til bare svarte skjermer, sier han.

Ved noen videregående skoler påbyr de elever å ha på kameraet når de har digital undervisning. Det mener Gaute Rydland er uaktuelt for studentene ved høgskolen.

Må tenke nytt

Sjukepleierstudent Meyer Von Gegerfelt mener at foreleserne har mye å gå på for at den digitale undervisningen skal bli bedre.

sykepleierstudent ved Høgskolen i Innlandet Meyer Von Gegerfel

MÅ BLI BEDRE: Sjukepleierstudent Meyer Von Gegerfelt mener foreleserne har mye å gå på ved å bruke digitale verktøy når de foreleser på nett.

Foto: Stein S. Eide / NRK

– Det er mye du kan gjøre med å bruke din egen skjerm og vise til lyd og bilde mens du holder på. Du har jo muligheter du ikke har i en forelesningssal, sier han.

Han skjønner at foreleserne helst vil at de skal ha på kameraet, men skrur det ofte av sjøl. Von Gegerfelt er ikke så interessert i at de andre skal se hvordan han har det hjemme.

Gaute Rydland innrømmer at de strever med hvordan de skal løse problemet. Han tror det lureste de som underviser kan gjøre er å gå i dialog med studentene.

– Vi må spørre dem hvordan de tror de kan lære best mulig når vi underviser digitalt, sier han.

Han mener alle som underviser må tenke på en ny måte. Det nytter ikke å gå inn i digital undervisning som om de var i en forelesningssal.

Må få inn gode rutiner

Leder i Norges studentorganisasjon, Andreas Trohjell, er bekymra for at pandemien med digital undervisning går utover motivasjonen og engasjementet til studentene.

Han forstår at det er lett å miste motivasjonen når studentene bare sitter hjemme og ikke møter andre studenter på campus.

– Det er viktig å få inn gode rutiner og komme seg opp sjøl om det bare er å skru på pc'n for en forelesning, sier han.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell.

GODE RUTINER: Leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell, er bekymra for at studenter mister motivasjonen. Men oppfordrer til å få inn gode rutiner også for digitale forelesninger.

Foto: Anna Leah Poppe

Det er frivillig å følge forelesningene uansett om det er digitalt eller i en forelesningssal. Så han mener studentene sjøl også må ta et tak for å sørge for egen læring.

Trohjell mener det kan være mange grunner til at studenter velger å skru av kameraet. Det handler om hva slags forelesning det er, og om det er forventninger til at studentene skal delta eller ikke.

– Det er forskjell på en klasse med 20 elever og 150 studenter, sier han.

Fra høgskoler og universitet rundt om i landet får han tilbakemelding om at det er store forskjeller på hvor flinke foreleserne er til å bruke digitale verktøy.

– Det som er viktig er at det er en god undervisning. Hvis studentene blir bedt om å skru på kameraet så må det være en grunn som handler om læringsnytten av det, sier han.

Savner å se studentene

Professor i spesialpedagogikk ved Universitet i Agder, Ingrid Lund, savner studentene.

– Jeg savner å se dem, være sammen med dem, legge til rette for den dynamikken som oppstår når vi er sammen i et seminar i et auditorie eller i en veiledningssituasjon, sier hun.

Når undervisningen nå foregår digitalt ønsker hun at de skrur på kameraet når hun underviser.

– Studenter skal forvente av meg at jeg er godt forberedt, at jeg varierer med ulike pedagogiske innfallsvinkler den digitale undervisningen, har kunnskap om og anvender alle de digitale muligheter som er der for å skape variasjon og økt læringsutbytte og gode læringsfellesskap, sier hun.

ingrid Lund

MÅ VÆRE FORBEREDT: Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder sier digital undervisning krever forberedelser av både foreleser og studenter.

Foto: NRK

Les også: