Strømløse tog

Togene på Dovrebanen står mellom Lillehammer og Moelv på grunn av strømbrudd. NSB kjører buss for passasjerene. Gjøvikbanen har også vært uten strøm, men der går togene som normalt igjen.