Strøbil må ha hjelp på glatta

I Østre Toten er Narumsvegen stengt mellom Narum og Røyse etter at en strøbil må ha hjelp til berging. Det er flere omkjøringsmuligheter. Det er svært glatt flere steder i Innlandet, særlig mellom Gjøvik og Lunner og videre østover mot Hedmark.