Ingen av de streikende blir tilbudt ny jobb

Den konkursrammede butikkjeden Design Forum starter opp igjen i Lillehammer og Bergen. Men de 14 ansatte som streiket for tariffavtale får ikke tilbud om å bli med videre.

Streikevakter ved Designforum i Lillehammer.

STREIKET FOR TARIFFAVTALE: Streikevakter fotografert samme dag som de ansatte gikk ut i streik. Bakerst f.v.: Bjørg Karin Lekvam, Svein Gangdalen og Anne Helen Bergan Amundsen. Foran: Oda Regine Næristorp (t.v.) og Eirine Saaler Nabben.

Foto: Dag Kessel / NRK

Butikkjeden, som hadde 19 butikker over hele landet, ble begjært konkurs i slutten av februar måned i år etter en konflikt med 14 av sine ansatte.

De ansatte krevde tariffavtale, men eieren av Design Forum, Haakon Strømsmo, ville ikke gå med på dette og begjærte oppbud og selskapet ble slått konkurs.

Nå blir altså deler av kjeden etablert på nytt, og det er den tidligere eier Haakon Strømsmo som har kjøpt konkursboet.

Design Forum er konkurs

Streikende fikk ikke utbetalt opptjent lønn

Den nye bedriften gjenoppstår i Lillehammer og Bergen, i de samme lokalene. Men de tidligere ansatte som streiket for tariffavtale ønsker Strømsmo ikke å ha med videre.

Haakon Strømsmo vil ikke la seg intervjue av NRK, men sier at han står helt fritt til å ansatte dem han finner mest egnet til jobben.

Han mener at det er de streikende som er utløsende årsaken til at kjeden gikk konkurs, og at de har seg selv å takke for at de nå ikke blir ansatt i den nye bedriften.

– Moralsk forkastelig

Ifølge tillitsvalgt Oda Regine Næristorp i Handel og Kontor, er det er kun ansatte som ikke er fagorganiserte som skal være tilbudt jobb videre i det nye selskapet. Hun reagerer sterkt på det som nå skjer.

– Jeg mener at det er moralsk forkastelig at man forskjellsbehandler folk fordi de er en del av en fagbevegelse eller ikke, sier hun.

– Jeg synes ikke noe om at man sender en person som har vært streikebryter i Oslo opp til Lillehammer for å jobbe. I stedet burde de tre ansatte som går arbeidsledig her oppe blitt spurt om de har lyst til å jobbe i butikken de har drevet siden i sommer, sier hun.

Alle de ansatte i Design Forum ble formelt sagt opp 3. mars i år. Ingen av disse hadde derfor noe arbeidsforhold lenger.

Det er kun ansatte som ikke er fagorganiserte som nå skal være tilbudt jobb videre i det nye selskapet, ifølge Næristorp.

– Dette er en veldig effektiv måte å kvitte seg med fagorganiserte ansatte på. Han får nå en stab med uorganiserte folk. Han er veldig heldig, for disse damene er faktisk veldig flotte damer, sier Oda Regine Næristorp.

HK-leder Trine Lise Sundnes

Forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, sier forbundets jurister vil se nærmere på om Strømsmos oppkjøp av de to DesignForum-butikkene i Bergen og Lillehammer kan betraktes som en virksomhetsoverdragelse.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ser nærmere på oppkjøpet

Forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, opplyser til NRK at forbundets jurister vil se nærmere på Strømsmos kjøp av de to DesignForum-butikkene i Bergen og Lillehammer.

Etter at Strømsmo slo seg selv konkurs solgte boet varelageret og interiøret til et annet selskap. Dette selskapet har igjen solgt de to DesignForum-butikkene tilbake til Strømsmo.

– Fra vår side er det vesentlig å få en juridisk vurdering på om dette er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse, som i tilfelle vil utløse rettigheter overfor våre medlemmer, forklarer Sundnes.

En virksomhetsoverdragelse kan ikke benyttes som begrunnelse til å si opp ansatte. Arbeidsgiver må i så fall gjennomføre oppsigelsene i henhold til arbeidsmiljølovens regler.

Det vil si at alle ansatte må vurderes når man velger hvem som skal sies opp.

– Ingen virksomhetsoverdragelse

Haakon Strømsmos advokat, Kristian Voie Danielsen, sier det ikke stemmer at Strømsmo har kjøpt konkursboet etter han meldte oppbud.

– Varelageret og driftstilbehøret tilhørende DesignForum AS ble etter det jeg erfarer ervervet fra boet av selskapet Jotunfjell Partners AS. Selskapet Design Invest AS har igjen kjøpt et mindre parti av det totale varelageret for drift i Lillehammer og Bergen, forklarer Danielsen.

Haakon Strømsmo er daglig leder og styreleder i selskapet Design Invest AS.

Men Danielsen understreker at nyetableringen av de to butikkene i Bergen og Lillehammer ikke dreier seg om en virksomhetsoverdragelse.

– Det har heller ingen betydning i denne sammenheng, siden arbeidsmiljølovens regler om fortrinnsrett har en svært begrenset rekkevidde ved konkurs.

Hard konflikt

Konflikten startet 24. januar i år da 14 ansatte ved seks av de 19 butikkene til Design Forum gikk ut i streik. Selskapet hadde til sammen 70 ansatte. Det ble opprettet streikevakter foran butikker flere steder i Norge, og kunder ble gjort oppmerksomme på at arbeidsgiveren nektet dem tariffavtale.

De streikende hevdet at det ikke primært var et krav om høyere lønn som utløste streiken, men at de ønsket samarbeid mellom ansatte og ledelsen, og at de ansatte skulle bli hørt.

Eier og direktør i tidligere Design Forum Haakon Strømsmo, sa til NRK i januar at de ansatte hadde høyere lønn enn tariffen. På spørsmål om hvorfor han ikke kunne gi de ansatte avtale, svarte han følgende:

– Det fører bare til masse byråkrati og merarbeid, og det koster penger. Det vil til syvende og sist også gå ut over de ansatte.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Elin Fossum

19:35: Nyheter fra Innlandet

19:35: Nyheter fra Innlandet