Stræte er dommerfullmektig

VINSTRA DRAPET: Dommerfullmektig er Jørgen Stræte. Den siktede er ikke til stede, men forsvarsadvokat Lorentz Stavrum og to representanter fra barnevernet møtte opp.