Hopp til innhold

Støtten til nytt hovedsjukehus rakner

Planene om et hovedsjukehus for hele Innlandet slår for alvor sprekker. Nå jobber hver kommune for sitt sjukehus igjen.

Sykehuset Innlandet HF, avdeling Sanderud

SYKEHUSSTRID: Sykehuset Innlandet har i dag sjukehus på Hamar, Elverum, Tynset, Gjøvik og Lillehammer.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Den skjøre politiske enigheten om et nytt hovedsjukehus sprakk fullstendig da Helse sør-øst ville flytte det planlagte hovedsjukehuset fra Mjøsbrua i Moelv til Brumunddal.

De vil ha et nytt hovedsjukehus i Brumunddal, mens sjukehusene i Hamar og Elverum legges ned.

Sjukehus innlandet, Mjøssjukehus

BRUMUNDDAL: Helse Sørøst vil legge hovedsjukehuset til Brumunddal.

Foto: Illustrasjon: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Onsdag fikk alle kommune som har sjukehus sagt sitt til helsetoppene i Helse sør-øst.

– Det viktigste budskapet er at Helse Sør-Øst må få denne prosessen tilbake på skinner. Det gjør de ved å si at storsjukehuset skal ligge i Moelv, sier Sp-ordfører Torvild Sveen i Gjøvik.

Torvild Sveen

NEI: Gjøvik-ordfører Torvild Sveen har snudd ryggen til et nytt hovedsjukehus .

Foto: Hans Andreas Solbakken

For i 2015 ble det bestemt at et nytt storsjukehus skulle bygges ved Mjøsbrua i Moelv, 17 kilometer fra Brumunddal.

Støtter ikke lenger planene

I ukene etter at arbeidsgruppa i Helse Sør-Øst la fram sin innstilling, har flere regioner gitt klar beskjed om at de ikke lenger støtter planene om et hovedsjukehus, hvis forslaget om lokalisering opprettholdes. Verken regionene Valdres, Gjøvik, Solør-kommunene eller kommunene i Sør-Østerdal vil lenger være med.

De vil heller satse på de eksisterende sjukehusene i Elverum, Gjøvik og Lillehammer.

– Vi vil heller utvikle de sjukehusene vi har i dag. Det har vi bestemt i kommunestyret, sier Ap-ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik.

Ordfører i Elverum Lillian Skjærvik

NEI: Elverums-ordfører Lilian Skjærvik vil ikke lenger støtte et hovedsjukehus.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

På dagens møte med styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst, benyttet ordfører i Hamar muligheten til å snakke storsjukehuset til Hamar.

– Samfunnsanalysen peker i stor grad på Hamar som et sted for storsjukehus, derfor mener vi at Hamar burde vært vurdert som et lokaliseringssted, sier Einar Busterud, ordfører i Hamar som representerer by- og bygdelista.

Ap-ordfører Ingunn Trosholmen i Lillehammer snakket varmt om sjukehuset i sin kommune.

– Jeg føler at Helse-Sør-Øst også ser hvor viktig det er å opprettholde det mest komplette sjukehuset mellom Oslo og Trondheim, og ser at det er viktig for en fremtidig sjukehusstruktur i Innlandet, sier Trosholmen.

Helseministeren bestemmer

Styreleder Gjedrem i Helse Sør-Øst sier at det er kommet argumenter som de vil se nærmere på. Han sier de heller ikke kan lukke øynene for virkningen plassering har på fordeling av arbeidsplasser i regionene.

Cathrine Lofthus og Svein Gjerdrem

MØTE MED VERTSKOMMUNENE: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og styreleder Svein Gjerdrem i Helse Sør-Øst hadde onsdag dialogmøte med ordførerne i kommunene med sjukehus.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Vi har ikke låst oss til det arbeidsgruppa har kommet fram til. Vi vurderer de argumentene som kommer, sier Gjedrem.

Nå sendes forslaget til Helse Sør-Øst ut på høring. Deretter skal styret i både Sykehuset Innlandet og styret i Helse sør-øst ta sine beslutninger.

Helseminister Bent Høye tar den endelige avgjørelsen, men det er ikke sikkert det skjer før sommerferien. Og etter ferien er det duket for valgkamp foran Stortingsvalget. I den kan fort en sjukehusstrid bli et hett tema.

Flere saker fra Innlandet