Hopp til innhold

Støttegruppa gir ikke opp å få Farida til Norge

Støttegruppa for Farida har levert en ny stevning mot Utlendingsnemnda. De håper å få familien til Norge i påvente av ny behandling av saken.

Farida i Afghanistan

LÆRER FORTSATT NORSK: Farida og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015. Farida har ikke gitt opp håpet om å komme tilbake til Norge og lærer seg fortsatt norsk.

Foto: Støttegruppa for Farida

Fredag 4. mai ble det kjent at Utlendingsnemnda (UNE) opprettholder beslutningen om at Farida (12) og familien ikke får komme tilbake til Norge. Det til tross for at Høyesterett i mars konkluderte med at avgjørelsen om å tilbakekalle deres flyktningstatus er ugyldig.

Feil vurdering mener støttegruppa

I samråd med familien har støttegruppa besluttet å stevne UNE på nytt. Noe de varslet allerede i mai da avslaget kom.

De mener at grunnlaget for vedtaket er ugyldig som følge av feil rettsanvendelse, feil bevisvurdering og feil faktum, samt saksbehandlingsfeil.

Støttegruppa mener at feilene blant annet er manglende og feilaktig risikovurdering ved retur av familien til Afghanistan og at UNE har behandlet saken uten å ta i bruk nemnd.

– Vi mener at UNE ikke har fattet vedtak i tråd med det som er fastsatt av domstolene, sier Merete Engen Enerstvedt i støttegruppa.

Håper å få familien til Norge raskt

Støttegruppa håper at familien kan komme til Norge så raskt som mulig. I stevningen bes det derfor om en midlertidig forføyning med håp om at staten kan hente familien til Norge slik at de kan oppholde seg i Norge i påvente av ny dom i saken.

Støttegruppa for Farida med Merete Engen Enerstvedt i forgrunnen.

STØTTEGRUPPA: Støttegruppa har i tre år arbeidet for at Farida og familien skal få komme tilbake til Norge. Foran Merete Engen Enerstvedt.

Foto: Jorun Vang / NRK

Når saken vil komme opp for domstolen, er ennå ukjent. Det kan ta opp til seks måneder, men de har bedt om at saken prioriteres. Da familien ble tvangssendt ut av landet, hadde Farida og moren bodd i Norge i underkant av fire år.

Prosessfullmektig advokat Vera Vikki, sendte stevningen fredag.

Flere saker fra Innlandet