Stortingsrepresentant krever strakstiltak

– Grusen i Lågen må fjernes for at det skal være liv laga i Gudbrandsdalen, mener Anne Tingelstad Wøien. Nå får hun støtte av Olje- og energiministeren.

Anne Tingelstad Wøien

Gudbrandsdalen har de siste årene blitt rammet av flere flommer. Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien mener det er på tide å fjerne grusen i Lågen.

Foto: NRK, Svein Erik Dahl

– Man må legge til rette for at det skal være vann i elva, ikke grus. Det går utover både dyrka mark og de som har eiendommer i områdene, sier stortingsrepresentant for Oppland, Anne Tingelstad Wøien (Senterpartiet).

I dagens muntlige spørretime på Stortinget konfronterte hun Olje- og energiminister Tord Lien med spørsmål om han vil iverksette strakstiltak i Lågen for å lette situasjonen for Gudbrandsdølene. De siste årene har dalen vært rammet av flere flommer, og hun tror kommunene kommer til å slite uten et slikt tiltak.

Flom fører til at E6 blir stengt

SKADE: Flommen i Kvam i mai i år gjorde stor skade på bygninger, landbruksjord og infrastruktur.

Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Tar for lang tid

Tingelstad Wøien får støtte av Fylkesutvalget i Oppland som mener det er viktig at arbeidet med å sikre Gudbrandsdalslågen mot flom fortsetter parallellt med at man utarbeider en helhetlig plan for elva.

NVE har tidligere sagt at en forvaltningsplan bør være klar før flomtiltak settes i gang i Gudbrandsdalslågen slik at man kan se hele elva under ett.

– Arbeidet med flomsikring må fortsette og man må gjennomføre de tiltak som er nødvendig. Vi kan ikke vente på at arbeidet med planen skal være ferdig for det tar for lang tid. Noen tiltak vet vi nok om slik at de kan bare settes i gang, uttalte Kjetil Lundemoen, Arbeiderpartipolitiker i fylkestinget, til NRK i går.

Også Tingelstad Wøien mener dette kommer til å ta for lang tid.

– Før byråkratiet er ferdig og alt er iverksatt er vi fort i 2020, og det er alt for lenge å vente. Mye skade kan skje på tiden, sier Senterpartipolitikeren.

Hun legger til at uten masseuttak i Lågen er innbyggerne i Gudbrandsdalen fullstendig prisgitt vær og vind for å unngå flom i de neste årene.

Må selv søke

For å gjennomføre et masseuttak i Lågen må kommunene og grunneiere sammen sende søknader til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tingelstad Wøien påpeker at beboerne i de rammede omårdene ikke har noe tid å miste.

– De må handle raskt hvis søknadsprosessen skal komme i gang og man får gjort noe før vinteren kommer.

Hun er positivt innstilt til Olje- og energiministerens svar i spørretimen, og føler at regjeringen tar flommen og problemene den medfører på alvor.

– Ministeren sa at det skal legges stor vekt på samfunnssikkerhet og dette kan bety at det legges til rette for grusuttak.