Stortingspresidenten: – Nye jaktmetoder må til

Høyrerepresentant og stortingspresident Olemic Thommessen mener jegerne bør få bruke løs hund i jakten på ulven som har drept mer enn 100 sauer i Hurdal og Gran. – Kunnskapsløst, mener Naturvernforbundet.

Olemic Thommessen og sauekadaver i Gran (bildemontasje

HARDERE LUT: Stortingsrepresentant og stortingspresident Olemic Thommessen (H) vil tillate jaktmetoder som til nå har vært forbudt for å få skutt ulver som gjør skade.

Foto: Bildemontasje / NRK

Den siste uka har det som trolig er én enslig ulv drept mer enn 100 sauer i et område på grensa mellom Akershus og Oppland, i Hurdal og Gran kommuner.

Det ble gitt skadefellingstillatelse på ulven 30. mai. På det meste har 60 jegere vært med i jakten.

Ulven har tatt stadig flere sau, og jegerne har sett ulvens fotspor, men 11 dager etter starten av jakten er ulven fortsatt ikke skutt.

– Jaktlagene har åpenbart store problemer, og da mener jeg det må være riktig å ta andre jaktmetoder i bruk, sier Olemic Thommessen, stortingspresident og stortingsrepresentant for Høyre.

Kjell Bakken

RESULTATLØS JAKT: Fellingslaget i Gran, med Kjetil Bakken i spissen, har ikke klart å skyte ulven.

Foto: NRK

– La dem bruke hund

Høyre-representanten tar nå til orde for at det Høyre-styrte Miljødepartementet tillater bruk av løs plotthund i jakten. Denne hunderasen er spesialisert på å ta ut rovvilt som bjørn, ulv og jerv.

Sau tatt av ulv i Gran

DREPT: En av de mer enn 100 sauene som er drept av ulven den siste uka.

Foto: Jorun Vang / NRK

Så sent som i september i fjor avviste departementet dette, fordi det kan «medføre lidelser for viltet i form av stress, overoppheting mv.». Departementet viste til at det er for lite kunnskap om bruk av hund.

– Det som er problemet på sommerstid er at ulvene er veldig vanskelige å ta ut. Utenfor ulvesona skal skadedyr tas ut og da må man finne måter å gjøre det på, sier Thommessen.

Han sier Statens Naturoppsyn må gjøre en faglig vurdering, men at han selv mener det er på høy tid å vurdere bruk av plotthund.

Klart nei fra Naturvernforbundet

Norges Naturvernforbund reagerer kraftig på utspillet fra Thommessen.

– Dette er kunnskapsløst av stortingspresidenten, sier generalsekretær Maren Ersmark.

Hun viser til at forbudet mot løs hund skal beskytte blant annet rådyrkalver og storfugl på denne tiden av året. Hun mener det er flere grunner til at det fortsatt bør være forbudt å bruke løs hund ved skadefellingsforsøk på rovdyr.

– Det er stor fare for at viltet blir stressa og går til andrep på bikkja, sier hun.

Naturvernforbundet støtter at ulven som har herjet i Hurdal og Gran blir skutt, men mener jegerne får klare seg med sporhund i bånd.

Statsråden må svare

Vidar Helgesen

MÅ SVARE: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skal svare på anmodningen om å tillate bruk av løs hund i jakten.

Foto: Synnøve Horvei / NRK

Saken ligger nå på statsråd Vidar Helgesens bord. Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud har tatt opp det samme spørsmålet i et brev til statsråden.

Bruk av plotthund er i bruk i flere andre land, blant annet i Sverige. Her i landet har plotthund vært brukt, men da i bånd. Diskusjonen om løs hund har vært oppe flere ganger tidligere.

Fylkesmennene i Oppland og Oslo og Akershus utvidet fredag fellingstillatelsen på ulven som har drept sau i Gran og Hurdal med fire nye dager.