Hopp til innhold

Største vegutbygging siden jernbanen kom

En historisk vegutbygging er i gang i Innlandet. Ikke siden jernbanen kom, på slutten av 1800-tallet, har det vært større byggeaktivitet. Nå kan du ta plass og sakte fly over byggeområdene sammen med oss.

VeiarbeidHedOpp

Landskapet i Hedmark og Oppland er i voldsom endring – den største menneskeskapte endringa på over 100 år. Nesten 16 milliarder kroner investeres for at 100 kilometer ny veg skal kunne snirkle seg fram mellom byer og bygder. Over 850.000 tonn asfalt skal sørge for at det blir enklere å komme seg fra hovedstaden og ut i landet – og motsatt.

Klikk på punktene i kartet over for å se video fra strekningene.

11. november 1880 åpnet kong Oscar den splitter nye Hedemarksbanen. Jernbanestrekningen var 58,6 kilometer lang og strakte seg fra Eidsvoll til Hamar. Strekningen ble senere forlenget og er i dag en del av Dovrebanen. I 1902 sto også Gjøvikbanen ferdig hele vegen fra Oslo til nettopp Gjøvik.

Ikke siden disse jernbanestrekningene ble bygget, har det vært større byggeaktivitet i Innlandet.

Historisk flytur

Slomarka

E16 blir ny inn mot Kongsvinger.

Foto: Jan Benkholt / NRK
Minnesund

Når strekningen fra Minnesund til Labbdalen er ferdig, er det firefelts motorveg sammenhengende fra Oslo.

Foto: Jan Benkholt / NRK
Frya

Strekningen mellom Frya og Sjoa er første etappe av E6-utbygging i Nord-Gudbrandsdalen.

Foto: Jan Benkholt / NRK

For å dokumentere all denne aktiviteten har NRK fløyet over områdene der det bygges nye riks- og europaveger.

Vi har filmet følgende prosjekter:

E16 Kongsvinger: Fra Slomarka, øst for Skarnes, og helt inn til Kongsvinger bygges det firefeltsvei. Fra før er det bygget fire felt fra Kløfta til Nybakk på E16. Når Slomarka-Kongsvinger åpner høsten 2014, gjenstår utbyggingen på den lange strekningen fra Nybakk til Slomarka. Oppstartsdato er ikke bestemt.

E6 ved Mjøsa: Fra Minnesund til Labbdalen, like nord for Espa, bygges det firefeltsvei. Når dette står ferdig er det sammenhengende firefeltsvei fra Oslo til Kolomoen i Stange. Langs deler av strekningen bygger Jernbaneverket samtidig dobbeltspor.

E6 Gudbrandsdal: Fra Frya til Sjoa bygges det tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt. Dette er første utbyggingsetappe på utbyggingen mellom Ringebu og Otta.

E16 Valdres: Fra Fønhus til Bagn bygges det tofeltsvei uten midtdelere. Dette er første del av en større utbygging gjennom Aurdal. Etter planen skal Vegvesenet fortsette utbyggingen fra Bang til Bjørgo med tunnel gjennom Bagnskleivene.

Rv. 4 Hadeland: På Hadeland bygges det firefeltsvei fra kommunegrensa mellom Lunner og Gran til Jaren. Dessuten bygges det tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt på en kortere strekning nærmere Lygna.

Vegutbygginger per mai 2014

Område  

Antall kilometer 

Kostnader 

Hus som rives/løses inn

Hus med støytiltak

Tonn asfalt

Sum 

96 

15,9 mrd

82

261

858.000

RV4, Hadeland

13 

2,3 mrd

20

160

150.000

E16, Valdres

10

0,5 mrd

3

10

40.000

E16, Kongsvinger

17

2,3 mrd

9

15

167.000

E6 langs Mjøsa

22

5,1 mrd

25

60

220.000

E6, Gudbrandsdalen

37

5,7 mrd

25

26

281.000