Størst mangler i nødkirurgikompetanse

Sykehuset Innlandet vurderer å samle kompetansen på færre steder. I Helse Sør-Øst mangler kirurgene i traumeteamene på over halvparten av lokalsykehusene de obligatoriske kursene i nødkirurgi.

Kurs i Krigskirurgi

Et traumeteam øver på nødkirurgi på en gris.

Foto: Ellen Omland / NRK

I Norge er 35 av våre sykehus såkalte «traumemottak». Det betyr at de skal ha dokumentert kompetanse på nødkirurgi.

NRK har bedt helseregionene svare for om lokalsykehusene har oppfylt kravene.

– Det kan være forskjellen mellom liv og død for en pasient, sier leder av traumesenteret ved St. Olavs Hospital, Bent Åge Rolandsen til NRK.no.

– Sykehusene er godt rustet

Undersøkelsen viser at manglene er størst i Helse Sør-Øst. Over halvparten av lokalsykehusene her har kirurger i traumeteamene som ikke oppfyller kravene til å være i et slikt team.

Fem sykehus innenfor Sykehuset Innlandet har traumemottak, og tre av dem, Kongsvinger sykehus, Gjøvik sykehus og Hamar sykehus har alle mangler i sin nødkirurgikompetanse.

Sykehuset Innlandet mener likevel at de gir et trygt og godt tilbud ved alvorlige skader.

– Sykehusene er godt rustet til å gi akuttmedisinsk behandling ved traumer, og innfrir kvalitetskravene på de fleste områder, sier fagdirektør i Sykehuset Innlandet, Toril Kolås.

Blitt bedre etter undersøkelsen

Tallene ble hentet inn i september i fjor. Kolås forteller at det jobbes med å utbedre tilbudet der det i dag ikke møter kravene.

– Det viktigste er pasientenes trygghet, så dette er et veldig viktig område for oss. Vi jobber kontinuerlig med å innfri disse kravene. På det tidspunktet dette ble undersøkt, var det flere av kravene som ikke var oppfylt, men vi har jobbet mye med dette etter undersøkelsen, og vi er på riktig vei, forteller hun.

Det er ikke de samme manglene på alle sykehusene.

– Det er mange krav som stilles for å oppfylle funksjonen. Det er noen utfordringer på ett sted, og så er det noe annet på de andre sykehusene.

Vil samle kompetansen

For å ta imot pasienter på traumesykehusene kreves spesielle kurs, der man får god opplæring i å ta seg av hardt skadde pasienter.

– Det er strenge krav til traumesykehusene, men det er forholdsvis få pasienter som er hardt skadde i vår region. Vi har mange sykehus her, så det er en utfordring å ha alle funksjoner på alle steder. Vi ser på mulighetene for å samle kompetansen bedre, sier hun.

For å bedre kvaliteten til pasientene vil vi bli nødt til å gjøre endringer i hvilken pasientbehandling som skal gjøres hvor i Innlandet, forklarer Kolås.