Stor svikt i omsetning

4 av 5 bedrifter i Innlandet har svikt i omsetningen nå, og 4 av 10 småbedrifter har store problemer med å betale løpende utgifter, viser en undersøkelse fra NHO Innlandet. NHO mener bedrifter som har fått yrkesforbud bør få kompensasjon for dette.