Hopp til innhold

Stor politisk uenighet om ulvemelding

Stortingsflertallet vedtok mandag en ulvemelding som gir et bestandsmål på 4–6 ynglinger.

21 fredag.jpg ULV

KONFLIKT: Politikerne er svært uenige om ulvemeldingen som er vedtatt. Noen mener den er konfliktdempende, andre mener den vil øke konfliktnivået.

Foto: Løchen, Per / NTB Tema

– Jeg er naturligvis skuffa, vi hadde sett at vi fikk en reduksjon i ulvebestanden. I Hedmark er mye av beitenæringa utradert og vi får ikke brukt en viktig ressurs, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

I vinter ble det registrert flere helnorske ulvefamilier med valper enn noen gang siden tellingene startet i 1998. Det er registrert sju helnorske og fire grenseynglinger.

Ifølge Rovdata ble det sist vinter registrert 65–68 ulver innenfor Norges grenser. I tillegg minst 25 ulver som streifer i et grenseområde mellom Sverige og Norge.

Flertall

I mai fikk regjeringen flertall for en ulvemelding som gir en litt mindre ulvesone og en bestandsmål på 4–6 ynglinger med minst 3 helnorske ynglinger.

Mandag gikk stortingsflertallet inn for denne meldingen, som blant annet fører til en stor politisk uenighet på om den er konfliktdempende og om den er i strid med internasjonale forpliktelser.

– Partene har vært ute etter mer tydelighet med hensyn til bestandsmål og fortolkning rundt det, det vi har fått nå er det stikk motsatte, med et intervallbasert bestandsmål. Det kan bli mye mer ulv enn i dag og åpner for mer fortolkning, både i overvåkning og forvaltning, om når målene er nådd. Jeg tror at dette bare vil eskalere konflikten, sier Aas-Eng.

– Hovedutfordringen er å skape en balanse, der vi kan ta vare på ulven samtidig som vi tar hensyn til beitenæringen, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), som mente at man klarer det med meldingen som nå er vedtatt.

– Skjemmer ut Norge

Flere partier mener meldingen er konfliktdempende, det er ikke Senterpartiet enig i.

– Vi kan ikke stemme for dette. Ulvemeldingen vil ikke dempe konfliktene. Den vil øke frustrasjonen blant dem som er berørt i lokalsamfunn med ulv, sa stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Marit Arnstad (Sp) under debatten i Stortingsmøtet mandag.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var også klar på at dette er et trist vedtak som opprettholder konfliktnivået og at det ikke blir bedre for beitenæringa, jegere, lokalsamfunn og de som bruker utmarka.

Vedum_Arnstad

IKKE FORNØYD: Sp er imot meldingen som ble vedtatt og mener den ikke vil dempe konflikter, sa både Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Svekker kritisk art

Også Venstres stortingsrepresentant fra Oslo, Ola Elvestuen, var skuffet.

– Dette er et tilbakesteg. Det er skuffende at vi nå går bort fra den brede politiske enigheten som det har vært i ulvepolitikken. Vi ønsker å videreføre antall ulv på det nivå vi har i dag, det vil si en økning i ulvebestanden.

Heller ikke SV er fornøyd med rovdyrmeldinga, og stemte imot.

– Dette svekker en kritisk art i norsk natur. Vi mener at vi må ha minst seks ulveynglinger. Jeg synes at stortingsflertallet skjemmer ut Norge nå de stemmer for et ulvemål som kan være i strid med internasjonale avtaler, sa Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

Flere saker fra Innlandet