Stopper skogsdrift etter skogbrann

Glommen Skog har stoppet all skogsdrift i Glåmdals-regionen og deler av skogsdriften fra Elverum og nordover på grunn av stor skogbrannfare.

Skogbrannfaren i Sør-Norge er nå så stor at skogsdrifta stoppes mange steder. 
...
I Hedmark har Glommen skog stoppa drifta sør i fylket og hvis det ikke kommer MYE regn i løpet av kort tid vil all aktivitet opphøre:::

Stor skogbrannfare, beredskap i høysetet

En av Glommen Skogs skogsmaskiner lagde mandag en gnist som førte til skogbrann i Stor-Elvdal.

– Skogbrannen kom som en følge av markberedning, og vi har stoppet all bruk av disse maskinene i Østerdalen, sier regionsjef i Glommen Skog, Sverre Holm.

En markberedningsmaskin er en maskin som snur torva rundt og blottlegger mineraljord, og gir planter et konkurransefortrinn mot andre vekster.

Tenner av stål

Nå er det altså så tørt i skogen at deler av produksjonen til Glommen Skog er stoppet.

– Vi unngår å kjøre der det er tørt og fare for skogbrann, og det er i furuskog. Maskinen har på en måte tenner av stål som pløyes ned i bakken, og dette kan gi gnister, fortsetter Holm.

Håper på regn

(Artikkel forsetter under bildet)

Skogbrann

Årsaken til denne skogbrannen var markberedning. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, Nils-Erik Haagenrud sier det er livsfarlig.

Foto: Nils-Erik Haagenrud / Brannvesen

Glommen Skog mister dyrebar tid med markberedning før barmarkssesongen er ferdig. Samtidig har de et større areal å dekke i år enn tidligere.

– Nå håper vi at det i hver fall kan regne litt om natta, slik at vi blir kvitt skogbrannfaren, forteller han.

Selskapets vanlige hogst av trær går som normalt.

Brannvesenet advarer nå mot brannfare over hele Hedmark fylke.

Nå er skogbrannfaren veldig stor i store deler av Hedmark, og spesielt der det er skogbrannskog. Det vil si furuskog i grunnlent mark, sier brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, Nils-Erik Haagenrud.

Vurderer restriksjoner

Brannvesenet vurderer nå å sette inn restriksjoner mot skogsmaskiner som kan forårsake skogbranner.

– Ja, vi vurderer det fortløpende i forhold til værsituasjonen, men nå ser vi det at skognæringen har innført stopp av driften selv der det er skogbrannskog, fortsetter han.

– Om man kjører en skogsmaskin med stålbelter er det nok til at skogen blir antent, avslutter han.

Stopp kan koste dyrt

Jørn Matsen er entreprenør i skogen, han driver fortsatt på, men han er svært bevisst på skogbrannfaren.

– Det er mer rålent her vi driver nå, vi unngår de hardeste furuhaugene, vi hogger gran så lenge. Vi har også vann med oss i maskinen, og vi har også mer vann som står tilgjengelig, sier Matsen.

Hvis det blir stans, så får det store økonomiske konsekvenser for entreprenøren.

– Blir det pålegg om stans kan det koste meg 70- til 80- tusen kroner i omsetning i uka, og det er mye penger for en liten bedrift, avdragene på maskinene løper. Nå håper jeg på litt regn, som kan dempe skogbrannfaren, sier Matsen.

Stor skogbrannfare

Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, Nils-Erik Haagenrud sier det er stor skogbrannfare i Hedmark.

Foto: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen

Flere saker fra Innlandet