Ulvejakten stoppes ikke av retten – NOAH fortsetter kampen

Jakten på ulvene i Slettås-reviret i Hedmark blir ikke stanset. Det har Oslo byfogdembete bestemt.

To ulver skutt

SKUTT: De to ulvene i Slettås ble etter få timer.

Foto: Mats Sparby

Det var den 17. desember at Klima- og miljødepartementet ga grønt lys for lisensjakt i Slettås-reviret i Trysil som ligger innenfor ulvesonen.

Det er første gang det er gitt klarsignal for å ta ut et helt revir innenfor sonen.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH mente vedtaket var ulovlig og den 28. desember ba de retten stoppe jakta, gjennom en såkalt midlertidig forføyning mot staten.

Første nyttårsdag ble to ulver skutt, og det er ikke funnet spor av flere ulver. To dager senere, torsdag 3. januar, behandlet Oslo byfogdembete i et rettsmøte forføyningen fra NOAH.

Kjemper videre

Siri Martinsen, Noah

GIR SEG IKKE: Siri Martinsen i NOAH fortsetter kampen for å få stanset ulvejakta.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

NOAH vant ikke fram og begjæringen tas altså ikke til følge. Organisasjonen gir ikke opp av den grunn.

– Siden alfaparet allerede var skutt før rettsmøtet var det ventet at vi ikke fikk midlertidig forføyning. Det er likevel skuffende at retten har vært såpass summarisk i sin behandling av både Grunnloven og Bernkonvensjonen som viktige tolkningselementer for Naturmangfoldloven.

– NOAH mener det er svært viktig å gå videre rettslig med dette, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

I avgjørelsen til byfogden i dag står det følgende:

«Retten kan ikke se at det er bevist at vedtaket bygger på feil faktum. Begrunnelsen fyller kravene i forvaltningsloven $ 25. Det er tale om en grundig begrunnelse. Retten kan heller ikke se at andre grunnlag for å sette vedtaket til side.»

To ulver skutt

TO SKUTT: To ulver ble skutt, men er det flere i området?

Foto: Mats Sparby / NRK

Positivt vedtak for oss

I Trysil tas nyheten fra Oslo byfogdembete med tilbakeholden glede.

– Jeg synes det er veldig positivt at retten tar et tydelig standpunkt i denne saken og at avgjørelsen er gjort på riktig måte, sier ordfører i Trysil, Erik Sletten.

– Hvilken praktisk konsekvens får dagens vedtak for dere i Trysil?

– Det gir jo uttaket atskillig mer tyngde og juridisk berettigelse, men vi har hele tiden ment at det Stortinget har sagt er korrekt. Det er etter vårt syn ennå ikke tatt ut på langt nær nok ulv for å komme ned på bestandsmålet, sier Sletten.

– Skjerper konflikten

I avgjørelsen fra Byfogden står det:

«Retten kan ikke se at departementet her har anvendt loven feil (...). Vurderingen er lojal mot Bernkonkvensjonens formål og den innebærer en rimelig avveining mellom vernebehovet og kostnadene og ulempene ved å oppstille alternative tiltak.»

Hanne Alstrup Velure

SKJERPER KONFLIKT: Leder i USS, Hanne Alstrup Velure mener stadige rettssaker skjerper rovdyrkonflikten. Her sammen med advokat Stein Erik Stinessen i Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Utkantkommunenes Sammenslutning (USS) mener at rovdyrkonflikten skjerpes ved at det er stadig nye runder i retten.

– For USS er det viktig at det kommer en tydelig, rettskraftig dom i spørsmål om uttak av ulv som legitimerer politisk styring av rovviltpolitikken. Det er uheldig og konfliktskjerpende med tilbakevendende, årlige runder i rettsapparatet omkring lovligheten av politiske vedtak, sier leder Hanne Alstrup Velure.

Byfogdens avgjørelse betyr også at NOAH må betale sakskostnader til Klima- og miljødepartementet på 27.000 kroner, og betale 35.000 kroner til Utmarkskommunenes
sammenslutning.