Stisykling: Skal forske på slitasje i naturen

Nå skal det forskes på om sykling sliter på stier og natur. En av dem som har syklet mest på sti i Norge ønsker dette velkommen.

UltraBirken sykkel 24.8 2012.

PÅ STI OG FJELL: Ultrabirken er et langt ritt som hovedsakelig går på sti og grus fra Rena til Lillehammer.

Foto: Olsen, Geir/Birkebeinerrittet AS / Birkebeinerrittet

Det er Miljødirektoratet som setter i gang en stor feltstudie for å undersøke hvordan sykling sliter på stier spesielt i verneområder, skriver nettstedet Terrengsykkel.

Prosjektet starter opp i januar og skal være ferdig i oktober neste år. Til sammen skal det brukes 630.000 kroner på prosjektet.

– Trenger fakta om dette

Aksel Selmer

STI-MANNEN: Aksel Selmer har ansvaret for å finne nye stier til Ultrabirken hvert år og ønsker forskningsprosjektet velkommen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Aksel Selmer er forfatter og aktiv idrettsmann, men er også kjent for å være den mannen i Norge som kanskje har syklet flest mil på sti.

Han har blant annet ansvaret for å finne nye stier til Ultrabirken hvert år, et ritt på 130 kilometer i terrenget fra Rena til Lillehammer.

– Dette ønsker jeg veldig velkommen. Det er så mange som har begynt med stisykling de siste årene og da kan det lett bli konflikter. Derfor er det på tide å få fakta på bordet. Da blir diskusjonene mer saklige. Det blir ofte mye følelser i diskusjoner om hvem som skal bruke naturen vår, sier Selmer.

Tror ikke det blir forbud

I 2011 gikk Naturvernforbundet i Lillehammer ut og kritiserte Ultrabirken. De mente skadene etter rittet var så store at det burde bli forbud mot å sykle på enkelte stier.

Birkebeinerarrangørene har de siste årene innført en restriksjon på rittet – nemlig at det er nye stier hvert år og at det ikke blir offentliggjort hvor de går før det er en uke igjen til arrangementet.

– Stiene er jo laget av folk og jeg har ikke noe tro på et forbud mot stisykling. At noen skal ha forrang tror jeg ikke er riktig. Dette handler om at folk må snakke sammen og opplyses på saklig grunnlag. Jeg tror folk er villig til å vise hensyn, sier Selmer.

UltraBirken

SLITER PÅ NATUREN? Flere hundre deltagere dundrer ned fjellstier i området mellom Rena og Lillehammer hvert år. Sliter dette så mye på naturen at man bør legge restriksjoner på bruken av stiene?

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Gror igjen

Forskningsprosjektet til Miljødirektoratet skal altså blant annet se på hvordan de mest sårbare områdene vi har påvirkes av menneskelig aktivitet.

Aksel Selmer er mye ute i fjellet og er enig i at man må ta et ekstra ansvar i verna områder, men hans erfaring er at det gror fort igjen i norsk natur etter at den har blitt brukt.

Han tror heller ikke det kommer store begrensninger etter at forskningsprosjektet er ferdig.

– Bortsett fra de nærmeste fjellområdene til Lillehammer, så er det mer at det gror igjen. Jeg har gått veldig mye med saks og sag for å rydde sti i den norske fjellheimen. De jeg har snakket med, er glad for at vi rydder og at vi faktisk bruker stiene i naturen, avslutter Selmer.